Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u indoeuropsku lingvistiku

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s podjelom ie. jezika, njihovim najranijim spomenicima i osnovnim lingvističkim obilježjima. Metode podučavanja: Predavanja. Metode ocjenjivanja: Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Legenda

  • P - Predavanja