Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Lovro Škopljanac

Izvođači:

doc. dr. sc. Lovro Škopljanac (P, S)

Opis predmeta:
Polazeći od kanona kao neizbježnog dijela svake razvijene književnosti, prikazat će se posebnosti određenih književnih djela u njihovim nacionalnim kanonima. Uz tekstove kao osnovni materijal kolegija, bit će riječi i o njihovim autorima, s posebnim naglaskom na utjecaj europskoga kulturnog kruga na hrvatsku književnost. Kroz kolegij će se obraditi povijesni tijek kanonizacije izabranih djela te neki od pojmova koji se pojavljuju u većini rasprava o kanonu (npr. kanon zabrane, klasik/a, tradicija, prvenstvo, zatvoreni i otvoreni kanon).
Obavezna literatura:

1. a) primarna: Miguel de Cervantes: Bistri vitez Don Quijote od Manche Marin Držić: Hekuba Johann Wolfgang von Goethe: Patnje mladoga Werthera Marko Marulić: Davidijada Šiško Menčetić, Džore Držić i dr.: Ranjinin zbornik Junije Palmotić: Armida François Rabelais: Gargantua i Pantagruel Matija Antun Reljković: Satir iliti divji čovik William Shakespeare: Oluja Torquato Tasso: Oslobođeni Jeruzalem Petar Zoranić: Planine

Preporučena literatura:

2. b) sekundarna: (1) Mihail Bahtin: Stvaralaštvo F. Rablea, Nolit, Beograd 1978 (2) Nikola Batušić: Studije o hrvatskoj drami, MH, Zagreb 1999 (3) Nikola Batušić, Dunja Fališevac (ur.): Putovima kanonizacije: zbornik radova o Marinu Držiću: 1508.-2008., HAZU, Zagreb 2008 (4) Nikola Batušić, Dunja Fališevac (ur.): Zbornik Nikše Ranjine: o 500. obljetnici (1507.-2007.), HAZU, Zagreb 2009 (5) Miroslav Beker (prir.): Povijest književnih teorija, MH, Zagreb 1979 (6) Harold Bloom: The western canon: the books and the school of the ages, New York; San Diego; London, Harcourt Brace & Company 1994 (7) E. R. Curtius: Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje, MH, Zagreb 1971 (8) Frano Čale: Na mostu Talija, HDKKT, Zagreb 1979 (9) Dunja Fališevac: Stari pisci hrvatski i njihove poetike, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007 (10) John Guillory: Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation, Chicago and London: The University of Chicago Press 1993 (11) Graham Holderness (ur.): The Shakespeare myth, Manchester, Manchester University Press 1991 (12) Wolfgang Iser: Autoritet kanona, u: Književna republika, br. 5/6, 2007 (13) Irena Matijašević: Kulturalni studiji i zapadni kanon: summa summae, i razlike, u: Quorum: časopis za književnost, br. 3, 2000 (14) Slobodan Prosperov Novak: Zlatno doba: Marulić - Držić - Gundulić, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002 (15) Ružica Pšihistal: Satir nije divji čovik: studije, članci i eseji o slavonskoj književnosti, Osijek, Ogranak MH u Osijeku 2011 (16) Gordana Slabinac: Zapadni kanon i hrvatska književnost, u: Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, str. 3-15 (17) Milivoj Solar: Nakon smrti Sancha Panze, Naklada Ljevak, Zagreb 2009 (18) Mirko Tomasović: Tradicija i kontekst, August Cesarec, Zagreb 1988 (19) Josip Torbarina: Kroatističke rasprave, MH, Zagreb 1997 (20) Temat o Goetheu (str. 3-33) u: Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, br. 2/3 (112/113), 1999

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar