Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945.

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarskog modernizma i međuratne književnosti u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta. Metode podučavanja: Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize Metode ocjenjivanja: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Svetlozar Igov: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004.

2. Bugarska poezija XX: veka, Nolit, Beograd, 1969.

3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.

4. Povijest svjetske književnosti,: knjiga 7 (Petar Kepeski: Bugarska književnost), uredio Aleksandar Flaker, Zagreb, 1975.

Preporučena literatura:

5. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.

6. Staiger, Emil, Temeljni pojmovi poetike, Ceres, Zagreb, 1996. (poglavlje "Lirski stil: sjećanje")

7. Culler, Jonathan: Književna teorija, Vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 1997.

Ishodi učenja:

1. Opisati i analizirati najvažnije tekstove bugarske književnosti 1900-1945

2. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta

3. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova

4. Upoznavanje glavnih tendencija u bugarskoj književnosti 1900-1945

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar