Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Bugarska književnost 1945-1989

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić

Izvođači:

doc. dr. sc. Marijana Bijelić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela bugarske književnostu u razdoblju 1945.- 1989. u aktualnom sociokulturnom kontekstu. Nastava se temelji na interpretaciji reprezentativnih djela i problemskom pristupu. Interpretacije će se uspoređivati međusobno i pokušat će se konstruirati njihov širi književnopovijesni, kulturni i društvenoopolitički kontekst i definirati odnos tekstova s kontekstom. Metode podučavanja: Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize Metode ocjenjivanja: Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Igov, Svetlozar: Istorija nove bugarske književnosti, Beograd, 2004. (391-469)

2.

3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.

Ishodi učenja:

1. Razvijanje opće sposobnosti knjiknjiževnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta

2. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova

3. Upoznavanje glavnih tendencija u suvremenoj bugarskoj književnosti

4. Opisati i analizirati najvažnije tekstove suvremene bugarske književnosti

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar