Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Branislav Oblučar

Izvođači:

doc. dr. sc. Branislav Oblučar (S)

Opis predmeta:
Metode podučavanja: Predavanje i seminarska nastava Metode ocjenjivanja: Kolokvij i usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. Solar, Milivoj. Povijest svjetske književnosti. Zagreb: Golden Marketing, 2003.

2. Frano Čale et al. Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Mladost: Zagreb, 1974-1982. - mjesta koja pokrivaju cjelokupan opus autora s popisa primarne literature

Preporučena literatura:

3. Freud, Sigmund. Pojam jeze u književnosti i psihologiji. Prev. Danijela Tkalec. Zagreb: Scarabeus-naklada, 2010.

4. Johnson Barbara. Moje čudovište/moje jastvo. Prev. Iva Polak. Kolo: časopis Matice hrvatske, br. 2 (2002).

5. Hayes, Kevin J. The Cambridge Companion to Edgar Allan Poe. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2002 .

6. Weinstein, Cindy. The Invisible Hand Made Visible: "The Birth-Mark".Nineteenth-Century Literature, Vol. 48, No.1., 1993. str. 44-73.

7. Šesnić, Jelena. Mračne žene: prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820-1860). Zagreb: Leykam international, 2010.

8. Barthes, Roland. S/Z. engl. prijevod. Richard Miller, New York: Hill and Wang, 1974.

9. Fitz, Brewster E. The Use of Mirrors and Mirror Analogues in Maupassant's Le Horla. The French Review, Vol. 45, No. 5, 1972. Str. 954-963.

10. Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Nolit, 1967.

11. Moi, Toril. "It was as if he meant something different from what he said-all the time": Language, Metaphysics, and the Everyday in The Wild Duck. New Literary History, Vol.33, No. 4, 2002. str. 655-686.

12. Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike, Zagreb: Stvarnost, 1989.

13. Machiedo, Višnja. Drugi život: (kritičke studije, eseji i članci). Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 2005.

14. Watts, Cedric. "Heart of Darkness" u: Stape, J. H. (ur.) The Cambridge Companion to Joseph Conrad. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996. str. 45-62.

15. Matthias, Bettina. Arthur Schnitzler's Fräulein Else and the End of the Bourgeois Tragedy. Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture, Vol.18, 2002. str. 248-266.

16. Solar, Milivoj. "Aleph." u: Retorika postmoderne. Zagreb: Matica hrvatska, 2005. str. 24-38.

17. Peruško, Tatjana. Roman u zrcalu : suvremena talijanska proza između samosvijesti i pripovijesti. Zagreb : Naklada MD, 2000

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar