Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Grčka filozofija II

Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marko Tokić

doc. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Cilj je omogućiti uvid u sadržaje relevantnih tekstova antičkih autora. Upoznati studente sa središnjim problemima grčke filozofije. Omogućiti razumijevanje povijesnog podrijetla i izvora filozofije, odnosa između filozofije i drugih oblika duha, te postanak i razvitak glavnih filozofskih disciplina. Potaknuti studente na samostalan istraživački rad i promišljanje bitnih pitanja grčke filozofije u kontekstu povijesti filozofije uopće. Zadaća je istražiti Aristotelov platonizam u razlici spram akademijskog neoplatonizma, zatimom ogućiti poimanje nastanka i razvoja glavnih filozofijskih disciplina od Aristotela, te njihovo jedinstvo u prvobitnoj raščlanjenosti. Istražuju se različita određenja filozofije: episteme, theoria,theologika, ontologika (ousiologika) i aitiologika. Pokazuje se što se zbiva s filozofijom u doba helenizma, kako je moguća raščlamba filozofije naetiku, logiku i fiziku, uz primat etike. Među filozofijskim "školama" kasne antike posebno istaknuti akademijski neoplatonizam. Metode podučavanja: predavanja, seminarska izlaganja Metode ocjenjivanja: pismeni i usmeni ispit
Obavezna literatura:

2. Aristotel: Kategorije, Zagreb 1992.

3. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.

6. Aristotel: Nikomahova etika, Zagreb 1992.

7. Aristotel: O duši, Zagreb 1996.

9. Aristotel: O tumačenju, Zagreb 1989.

16. Marco Aurelij: Misli, Zagreb 2003.

Preporučena literatura:

1. Aristotel: Fizika, Zagreb 1992

4. Aristotel: Nagovor na filozofiju, Zagreb 19996.

5. Aristotel: Nauk o pjesničkom umijeću, Zagreb 1977.

8. Aristotel: O pjesničkom umijeću, Zagreb 1983.

10. Aristotel: Politika, Zagreb 1992.

11. Aristotel: Retorika, Zagreb 1989

12. Aristotel: Ustav Atenski, Zagreb 1948.

13. Barbarić, D: Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije, sv. 1, Zagreb 1995.

14. Epiktet: Razgovori. Knjižica o moralu, Zagreb 2002.

15. Lucretij, C. T.: O prirodi, Zagreb 19552

17. Marco Aurelij: Samome sebi, Zagreb 1996.

18. Barbarić, D.: Preludiji, Zagreb 1988., tekstovi: Napomena uz pojam "praksis" u Aristotela; Uzknjigu Lambda Aristotelove "Metafizike"; Teškoće oko prevođenja Aristotelova izraza ousia.

19. Barbarić, D.: S puta mišljenja, Zagreb, 1997.

20. Barbarić, D. (ur.): Aristotel i aristotelizam, Zagreb 20033.

21. Bošnjak, B.: Grčka filozofija, Filozofska hrestomatija, sv. 1, Zagreb 1983.

22. Bošnjak, B.: Povijest filozofije, sv. 1, Zagreb 1993.

Preduvjeti za upis predmeta:

Grčka filozofija I (odslušan)

Legenda

  • S - Seminar