Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u rusku civilizaciju 1

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Željka Čelić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Usvajanje općih pojmova i mjestâ vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski - narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka je jedinica popraćena ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja. Metode podučavanja: Nastavnički uvodni pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom - interakcija nastavnika i studenata te studenata međusobno. Metode ocjenjivanja: izvršavanje obaveza: - odabir teme - pisanje seminarskoga rada - usmeno izlaganje obrađene teme (uz prezentaciju) - ECTS bodovi
Obavezna literatura:

1. skripta

Preporučena literatura:

2. Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.

3. Sesar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Legenda

  • P - Predavanja