Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

red. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač

Izvođači:

doc. dr. sc. Zrinka Šimić-Kanaet (P)

doc. dr. sc. Ana Pavlović (S)

Opis predmeta:
Cilj: Studenti dobivaju uvid u osnove povijesti i razvitka klasičnih civilizacija starog vijeka (grčke i rimske) s posebnim obzirom na zemljopisne, ekonomske i ekološke okolnosti njihova života. Cilj proseminara je da studenti steknu uvid u bogatstvo antičke mitologije, pročitaju i usvoje najvažnije mitološke priče i izvore na kojima su nastali, kako bi mogli samostalno prepoznavati ikonografiju na spomenicima i znanstveno pristupiti njezinoj analizi i interpretaciji. Metode podučavanja: Predavanja i seminari. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi. Seminari se sastoje od dijela izlaganja i dijela aktivnog sudjelovanja studenata u opisivanju teme. Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. F. Chamoux, Grčka civilizacija, Beograd 1967.

2. P. Grimal, Rimska civilizacija, Beograd 1968.

3. G. Schwab, Najljepše priče klasične starine I-III, Grafički zavod Hrvatske, Sarajevo-Mostar, 1987.

4. P. Olalla, Mitološki atlas Grčke, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.

Preporučena literatura:

5. N. G. L. Hammond, A History of Greece to 322 B.C., Clarendon Press Oxford, 1986 (3. izd.)

6. J. Boardman, J. Griffin & O. Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986.

7. C. Kerényi, The Gods of the Greeks, Thames and Hudson, London, 1959.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar