Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Svjetska kulturna baština

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) je specijalizirana organizacija u sustavu Ujedinjenih naroda utemeljena 1945. godine. Glavni joj je cilj suradnja među narodima na područjima obrazovanja, znanosti i kulture radi unapređenja općeg poštovanja pravde, vladavine zakona, ljudskih prava i temeljnih sloboda. Godine 1972. UNESCO je usvojio Konvenciju za zaštitu svjetske kulturne i prirodne baštine. Od tada do današnjeg dana je na Popisu upisano 936 dobara (725 kulturnih, 183 prirodnih i 28 mješovitih dobara). Kako bi neki lokalitet bio upisan na Popisu, mora imati jedinstvenu vrijednost i ispunjavati barem jedan od kriterija opisanih u "Operativnim vodiljama za izvršavanje konvencija svjetske baštine". UNESCO je isti koncept proširio i na nematerijalnu baštinu čovječanstva (običaje, vjerovanja, znanja i vještine) smatrajući ju jednako vrijednom dijelom baštine za koju još nisu postoje adekvatni instrumenti zaštite. Republika Hrvatska do danas na Popisu svjetske kulturne baštine ima 6 kulturnih i 1 prirodno kulturno dobro, a na Reprezentativnoj listi svjetske nematerijalne kulturne baštine 12 kulturnih dobara od kojih je jedno na listi dobara kojima je potrebna hitna zaštita. Kolegij će se koncentrirati na razvoj UNESCO-ve djelatnosti, njegov utjecaj na internacionalizaciju i globalizaciju načela zaštite kulturne baštine, ali i na proces slabljenja nacionalnih struktura zaštite kulturne baštine s ciljem jačanja internacionalnih. Cilj kolegija je upoznavanje s razvitkom teorije i prakse zaštite spomenika u 20. st., poglavito s fenomenom svjetske kulturne baštine. Upoznavanje temeljne stručne terminologije. Analiza tekstova iz periodike, konzultiranje literature i internetskih izvora. Stjecanje uvida u kulturno-povijesne kontekste. Metode podučavanja: Predavanja uz Powerpoint prezentavije, izlaganje seminarskog rada u vidu Powerpoint prezentacije. Metode ocjenjivanja: Kvaliteta seminarskog izlaganja, pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Marasović, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa, Split, 1983.

2. Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation, Oxford,1999.

3. Powerpoint prezentacije kolegija.

Preporučena literatura:

4. Grabovac, Višnja, UNESCO : sva blaga svijeta : prvi put u Hrvatskoj svi lokaliteti kulturne i prirodne baštine svijeta na jednom mjestu, Meridijani, Samobor, 2013.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar