Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Venecijanska skulptura renesanse i baroka

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Danko Šourek

Izvođači:
Opis predmeta:
Kolegij pruža pregled venecijanske skulpture od XV. do kraja XVIII. stoljeća. Studenti će se upoznati s osnovnim stilskim odrednicama i fazama razvitka te glavnim predstavnicima (kiparima, altaristima). Osobita će se pozornost posvetiti specifičnim temama poput skulptorske dekoracije nadgrobnih spomenika, pročelja i oltarnih nastavaka te će se detaljno obraditi njihovi najznačajniji primjeri u sklopu venecijanske renesansne i barokne baštine. Također će se razmotriti spektar utjecaja te izravni i posredni importi venecijanske skulpture prisutni u hrvatskoj likovnoj baštini. Studenti će se upoznati sa značenjem pojedinih umjetničkih ostvarenja unutar venecijanske i hrvatske likovne baštine, njihovim autorima, okolnostima narudžbe, profilom naručitelja, (izvornim) smještajem i namjenom, te razinom njihove očuvanosti. Sastavni dio nastavnog programa čini dvodnevna terenska nastava u Veneciji. Literatura Obavezna ?Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, London: Thames and Hudson, 1992., str. 141-148; 204-212; ?John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London-New York: Phaidon, 2002., str. 235-266; ?Bruce Boucher, Italian Baroque Sculpture, London: Thames and Hudson, 1998., str. 113-132; ?Rudolf Wittkower (Revised by Joseph Connors and Jennifer Montagu), Art and Architecture in Italy 1600-1750, III. Late Baroque, New Haven-London: Yale University Press, 1982., str. 64-68; ?Radoslav Tomić, Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb: Matica hrvatska, 1995. (odabrana poglavlja); ?PowerPoint ? prezentacije i Zbirka materijala podijeljena na nastavi. Dodatna ?Camillo Semenzato, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Milano: Alfieri, 1966. ?AA.VV., La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, ur. Andrea Bacchi, Milano: Longanesi, 2000. ?Članci iz časopisa: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, koje će studenti dobiti na uvid prilikom početka izvođenja kolegija.
Obavezna literatura:

1. Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, London, Thames and Hudson, 1992., str. 141-148; 204-212.

2. John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London-New York, Phaidon, 2002., str. 235-266.

3. Brouce Bucher, Italian Baroque Sculpture, London, Thames and Hudson, 1998., str. 113-132.

4. Rudolf Wittkower (Revised by Joseph Connors and Jennifer Montagu), Art and Architecture in Italy 1600-1750, III. Late Baroque, New Haven-London, Yale Universitiy Press, 1982., str. 64-68.

5. Radoslav Tomić, Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb, Matica Hrvatska, 1995. (odabrana poglavlja).

6. PowerPoint - prezentacije i Zbirka materijala podijeljena na nastavi.

Preporučena literatura:

7. Camillo Semenzato, La scultura veneta del seicento e del settecento, Milano, Alfieri, 1966.

8. AA.VV., La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, ur. Andrea Bacchi, Milano, Longanesi, 2000.

9. Članci iz časopisa: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, koje će studenti dobiti na uvid prilikom početka izvođenja kolegija.

Legenda

  • P - Predavanja