Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij će uvesti studente u osnove teorije kazališta kroz povijesni pregled ključnih poetika i teorija od Aristotela do 20. stoljeća, prateći promjene u shvaćanju i dominaciji konstitutivnih elemenata kazališnog čina-djela. Metode podučavanja: Predavanja Metode ocjenjivanja: Usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. Batušić, Nikola (1991), Uvod u teatrologiju, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske

2. Beker, Miroslav (ur.) (1979), Povijest književnih teorija, Zagreb: SNL (odabrana poglavlja)

3. Carlson, Marvin (1996-97), Kazališne teorije I-III, Zagreb: Hrvatski centar ITI (odabrana poglavlja)

Preporučena literatura:

4. Brown, John Russell ur. (1997), The Oxford Illustrated History of Theatre, Oxford - New York: Oxford University Press

5. Pavis, Patrice (2004), Pojmovnik teatra, Zagreb: ADU - CDU - Antibarbarus

6. Aristotel (1983), O pjesničkom umijeću, Zagreb

7. Boileau, Nicolas (1975), Pjesničko umijeće, Zagreb

8. Gothold Ephraim Lessing (1950), Hamburška dramaturgija, Zagreb: Zora

9. Diderot, Denis (1958), Paradoks o glumcu, Zagreb: Zora

10. Friedrich Nietzsche (1997), Rođenje tragedije, Zagreb: Matica hrvatska

11. Craig, Edward Gordon (1980), O umjetnosti kazališta, Zagreb: CEKADE

12. Stanislavski, K. S. (1991), Rad glumca na sebi I-II, Zagreb: CEKADE

13. Mejerholjd, V. E.: O pozorištu, Beograd, Nolit 1976.

14. Artaud, Antonin (2000), Kazalište i njegov dvojnik, Zagreb: Hrvatski centar ITI

15. Brecht, Bertolt (1979) Dijalektika u teatru, Beograd: Nolit

16. Grotowski, Jerzy (1976) Ka siromašnom pozorištu, Beograd

17. Barba, Eugenio i Savarese, Nicola (1996), Tajna umetnost glumca, Beograd: FDU

18. Victor Turner (1989), Od rituala do teatra, Zagreb

19. Richard Schechner (1988), Performance Theory, New York - London: Routledge

20. Lehmann, Hans-Thies (2004), Postdramsko kazalište, Zagreb: Akcija

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar