Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Miljenko Jurković

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Navedeni kolegij ima za cilj upoznati studente s do sada razlučenim klesarskim radionicama na prostoru Dalmacije i Istre u periodu ranoga srednjeg vijeka te kompleksnim međuodnosima koje su te radionice ostvarile u spojnicama i razdjelnicama kulturnih krugova hrvatskoga povijesnog prostora. Paralelno omogućuje iscrpno upoznavanje s metodologijom prepoznavanja radioničkih krugova, njihovog grupiranja, atribuiranja te kronoloških fiksiranja. Uvod u ranosrednjovjekovnu klesarsku produkciju na području Dalmacije i Istre utemeljen je na pregledu razvoja skulpture kroz mijene stila, razlike naručiteljâ i domete različitih kulturno-umjetničkih krugova na opisanom području od početaka ranoga srednjeg vijeka (uključivo "postjustinijansku" skulpturu s prijelaza 6. na 7. stoljeće) do kraja 11. stoljeća. U tom smislu naglasak se stavlja na arhitektonsku plastiku i liturgijske instalacije kao dvije temeljne manifestacije umjetničkog stvaralašt Metode ocjenjivanja: Kontinuirano ispitivanje na nastavi. Usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. 1. Hrvati i Karolinzi, ur. A. Milošević. I. Rasprave i vrela; II. Katalog. Split, 2000.

2. 2. Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti, ur. B. Rauter-Plančić. Zagreb, 2006.

3. 3. Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža. Zbornik radova, ur. M. Jurković, T. Lukšić. Zagreb, 1996.

4. 4. M. Jurković (ur.), Od Nina do Knina : iz hrvatske spomeničke baštine od 9. do 11. stoljeća, Od Ninske biskupije do katedrale hrvatskog biskupa u Biskupiji kod Knina, Zagreb, 1992.

6. 6. N. Jakšić, Predromaničko kiparstvo, 1000 godina hrvatskog kiparstva, ur. I. Fisković, Zagreb, 1997, str. 11-40.

7. 7. N. Jakšić, Croatian Art in the second half of the ninth century, Hortus Artium Medievalium 3, 1997, str. 41-54.

8. 8. N. Jakšić, Klesarska radionica iz vremena kneza Branimira, Starohrvatska prosvjeta ser. III, 22, 1995, str. 141-150.

9. 9. N. Jakšić, Majstor koljanskog pluteja, Izdanja HAD-a 8/1984, str. 243-251.

10. 10. M. Jurković, Il ciborio di Novigrad (Cittanova d'Istria), Hortus Artium Medievalium 1, 1995, str. 141-149.

11. 11. M. Jurković, Skulpture s prikazom Bogorodice u Dalmaciji 11. stoljeća u okviru političkog programa reformirane crkve, Starohrvatska prosvjeta ser. III, 25, 1998, str. 63-80.

12. 12. M. Jurković, Le "Maître des chapiteaux de Bale", Hortus Artium Medievalium 8, 2002, str. 349-360.

Preporučena literatura:

13. 1. V. Delonga. Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj. Split, 1996.

14. 2. M. Jurković-I. Matejčić-J. Ziherl (ur.), Novigradski lapidarij, Novigrad, 2006.

15. 3. M. Jurković, Problemi periodizacije predromaničke skulpture u Istri, Izdanja HAD-a 18/1997, str. 265-274.

16. 4. N. Maraković-M. Jurković, "Signatures" in the stones - the legacy of Early Medieval elites on the territory of modern Croatia, Hortus Artium Medievalium 13/2, 2007, str. 359-374.

17. 5. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split, 1987.

18. 6. Hortus Artium Medievalium 8, 2002 (preostali članci).

Legenda

  • P - Predavanja