Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Suvremene sociološke teorije 1

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Izvođači:

prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: studenti stječu temeljna i specijalistička znanja iz područja suvremenih socioloških teorija, vještine razumijevanja i operiranja teorijama, metodama i nakupljenim znanjem u okviru discipline te se osposobljavaju za praktičnu primjenu znanja u različitim dimenzijama suvremene sociologije. Sadržaj kolegija: u okviru kolegija prezentiraju se najvažnije suvremene sociološke teorije, uvjeti njihova utemeljenja, prednosti i nedostaci te povezanost s osnovnim sociološkim paradigmama. Prezentiraju se osnovni teorijski pravci razvitka discipline, otvara se rasprava o najznačajnijim autorima, ukazuje se na rezultate istraživanja u okviru discipline i suvremeni status discipline. Studentske obveze: obavezno prisustvovanje nastavi, pisani i usmeni seminarski rad Način polaganja ispita: pismeni ispit
Obavezna literatura:

1. Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus.

2. Čaldarović, O.: "O pristupima klasifikaciji suvremenih socioloških teorija", časopis Kulturni radnik, Vol. XLIII, br. 2, str. 69-95/1990.

3. Kuvačić, I., ur. (1990). Suvremene sociološke teorije, Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.

Preporučena literatura:

4. Layder, D. (1994). Understanding Social Theory. London: Sage.

5. Allan, K. (2006). Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds. Thousand Oaks: Pine Forge Press.

6. Castells, M. (2000). Uspon umreženog društva (Informacijsko doba, svezak 1). Zagreb: Golden marketing.

7. Castells, M. (2002). Moć identiteta (Informacijsko doba, svezak 2). Zagreb: Golden marketing.

8. Castells, M. (2003). Kraj tisućljeća (Informacijsko doba, svezak 3). Zagreb: Golden marketing.

9. Bauman, Z. (2011). Tekuća modernost. Zagreb: Pelago.

10. Bauman, Z. (2009). Identitet. Razgovori s Benedettom Vecchijem. Zagreb: Pelago.

11. Giddens, A. (1991). The Consequences of Modernity. Polity.

12. Urry, J. (2000). Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century. London i New York: Routledge.

Preduvjeti za upis predmeta:

Klasične sociološke teorije 1 (položen)

Klasične sociološke teorije 2 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar