Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sintaksa švedskog jezika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović

Izvođači:

Ante Petrović (P, S)

Opis predmeta:
Studenti se na kolegiju upoznavaju s osnovnim pojmovima teorijske sintakse i primjenjuju ih u analizi švedske građe. Nakon uvodnog razmatranja o predmetu bavljenja sintakse i njezinu razgraničenju prema drugim jezičnim razinama, predstavljaju se temeljne razlike između formalnih i funkcionalnih pristupa te se obrađuju teme konstituentske strukture i testova konstituencije, sintaktičkih funkcija, valencije i argumentne strukture, informacijske strukture. Također se razmatraju odabrane sintaktičke tipologije i implikacijske univerzalije te se švedski kontekstualizira u njima. Cilj je kolegija uputiti studente u osnove teorijske sintakse kako bi se mogli snalaziti u znanstvenoj literaturi o sintaksi, primijeniti temeljne analitičke modele te se samostalno ili u daljnjem školovanju pobliže upoznavati s pojedinim lingvističkim teorijama. Metode podučavanja: predavanja i seminarski način rada Metode ocjenjivanja: pismeni ispit
Obavezna literatura:

Bolander, Maria (2005): Funktionell svensk grammatik

Andersson, Erik (1994): Grammatik fraan grunden: En koncentrerad svensk satslära

Dahl, Östen (1994): Grammatik

Van Valin, Robert D. Jr (2001): Syntax

Preporučena literatura:

4. Holm, L.; Larsson, K. (1980.): Svenska meningar, Studentlitteratur, Lund

15. Ljung, M. & Ohlander, S. (1971). Allmän grammatik, Gleerups, Malmö

16. Lyons, J. (1981) Language and Linguistics. An Introduction. Cambridge University Press, str. 100-135

17. Matasović, R. (2005) Jezična raznolikost svijeta, Zagreb: Algoritam, str. 75-103

20. Škiljan, D. (1980). Pogled u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, str. 112-121

21. Yule, G. (1996). The Study of Language. 2nd ed. Cambridge University Press, str. 86-113

Preduvjeti za upis predmeta:

Uvod u lingvistički studij švedskog (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar