Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Švedski jezik u društvenom kontekstu I

Opterećenje:
30(LK) + 15(S)
Nositelji:

Sara Profeta, v. lekt.

Izvođači:

Nina Šarić, lekt. (LK, S)

Sara Profeta, v. lekt. (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s pojedinim aspektima švedskog društva, uz istovremeno podizanje razine jezičnog znanja i komunikacijskih vještina. Uvježbavanje već usvojenih dijelova švedske normativne gramatike. Metode podučavanja: usmene i pismene vježbe, seminarski oblik rada, pisanje eseja Metode ocjenjivanja: pismeno i usmeno ocjenjivanje
Obavezna literatura:

1. Björck, I., Davidsson, B. et al. (2001). Sverige - en pocketguide. Stockholm: Integrationsverket

3. Fasth, C. - Kannemark, A. (1997). Form i fokus B. Trelleborg: Berlings Skog

Preporučena literatura:

4. članci iz švedskih novina

Preduvjeti za upis predmeta:

Švedski jezik III (položen)

Legenda

  • S - Seminar
  • LK - Lektorske vježbe