Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam

Šifra:
102105
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Željka Matijašević

Izvođači:

prof. dr. sc. Željka Matijašević (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je ovoga kolegija ponuditi studentima razjašnjenje različitosti brojnih feminizama, razvoj feminizma kao pokreta, prijelaz feminizma u teorije roda te razjašnjenje dva tipa maskulizma: "tvrdi" maskulizam kao oblik muške supremacije i "meki" maskulizam kao pokret komplementaran feminizmu, posvećen borbi za prava muškaraca i razmatranju muškog identiteta. Naglasak kolegija bit će na angloameričkom feminizmu i maskulizmu. Metode podučavanja: Kolegij uključuje predavanja (2 sata) koja će biti posvećena suvremenim osvrtima na feminizam i feminizme, ženski identitet, kategorije spola i roda, kao i problemima maskulizma i muškog identiteta. Na seminaru (1 sat) će se čitati i tumačiti djela najvažnijih teoretičara posvećenih prethodno spomenutim problemima. Predavanje je organizirano tako da studenti moraju unaprijed pročitati predviđene tekstove te predavač sažima teze pojedinih tekstova, nakon čega se pristupa kritičkom osvrtu na njih. U taj su proces studenti uključeni svojim pitanjima i komentarima. Na seminaru su studenti podijeljeni u grupe od 6 te na vježbama pristupaju kritičkoj analizi pojedinog teksta. Metode ocjenjivanja: Studentske obveze uključuju redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka od 15 termina kolegija) te redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje predviđenih tekstova). Studenti mogu, također, preuzeti izborne zadatke kao što su: izrada jednog pisanog rada tijekom trajanja kolegija (ukupno 10-15 kartica teksta), pojedinačna ili grupna prezentacija teme, problema ili teksta u samom kolegiju. Ispit se polaže pismeno. Pismeni ispit sastoji se od 5 pitanja koja su napisana na temelju ispitne literature. Ukupna ocjena studentu povećava se ukoliko je preuzeo i uspješno izvršio neki od izbornih zadataka definiranih u programu kolegija. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta provodi se na temelju evaluacije na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Butler, Judith, 2000, Nevolje s rodom: feminizam i subverzija identiteta (poglavlja 1 i 2), Zagreb: Ženska infoteka. Chodorow, Nancy, 1987, "Why Women Mother?", u The Reproduction of Mothering, The University of California Press. Dworkin, Andrea, 2002, "Uklonite noć"; "Novi terorizam", u Pisma iz ratnog područja, Zagreb: Ženska infoteka, str. 14-34; 299-325, 366-384. Farrell, Warren, 1993, "The Myth of Male Power" (poglavlje I), u The Myth of Male Power, Simon & Schuster, str. 27-104. Friedan, Betty, 1992, The Feminine Mystique, Harmondsworth: Penguin, str. 13-70. Gamble, Sarah (prir.), 2001, "Feminism: its history and cultural context", u The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, London: Routledge, str. 1-54. Kann, Mark E., 2000, "Ongoing Tensions Between Men's Studies and Women's Studies", The Journal of Men's Studies, Vol. 8. Klein, Ellen R., 2002, "Third Generation: Looking "Back to the Future"; "The Next Generation"; "Is Feminism Dead?", u Undressing Feminism, St. Paul, MN: Paragon House, str. 105-181. Levy, Ariel, 2005, "Female Chauvinist Pigs"; "The Future that Never Happened", u Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture, London: Simon & Schuster, str. 46-117. MacKinnon, Kenneth, 2003, Representing Men, Maleness and Masculinity in the Media (poglavlja 1, 2, 3), Arnold Publication. McNair, Brian, 2004, "Jadni muškarci: kriza muškosti"; "Loše djevojke: seksualna transgresija kao feministička strategija"; u Striptiz kultura, Zagreb: Jesenski i Turk, str. 173-188; 223-238. Mill, John Stuart, 2001, Podređenost žena, Zagreb: Jesenski i Turk. Paglia, Camille, 2001, "Seks i nasilje ili priroda i umjetnost", u Seksualna lica, Zagreb: Ženska infoteka. Pateman, Carole, 1998, Ženski nered: demokracija, feminizam i politička teorija ("Uvod", poglavlja "Žene, ljubav i smisao za pravdu", "Žene i pristanak"), Zagreb: Ženska infoteka. Tong, Rosemary P. (prir), 1998, "Radical Feminism", u Feminist Thought, London: Westview. Wicks, Stephen, 1996, "Misreading Masculinity: Men, Women and Feminism"; "Manhood in the Mirror: Men, Masculinity and the Media", u Warriors and Wildmen: Men, Masculinity and Gender, Bergin & Garvey. Wollstonecraft, Mary, 1999, Obrana ženskih prava (poglavlja 2 i 3), Zagreb: Ženska infoteka. Zubaty, Rich, What Men Know and Women Don't: How to Love Women without Losing Your Soul (poglavlja I i III), Zubaty Publishing, 2001, str. 66-100; 175-211.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar