Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st.

Šifra:
102115
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nikolina Maraković

Izvođači:

prof. dr. sc. Nikolina Maraković (P)

Opis predmeta:
Cilj: Poznavanje najznačajnijih primjera zidnoga slikarstva od IV. do XIII. stoljeća u Italiji; poznavanje osnovnih ikonografskih i formalnih karakteristika kasnoantičkih, predromaničkih i romaničkih zidnih slika u Italiji; poznavanje razvoja i stilskih promjena u kasnoantičkom, predromaničkom i romaničkom zidnom slikarstvu u Italiji; poznavanje osnovne terminologije povezane s izučavanjem zidnoga slikarstva od IV. do XIII. st.; elementarno poznavanje slikarskih tehnika; razumijevanje načina identificiranja i proučavanja slikarskih radionica; razvijanje sposobnosti analize primjera zidnoga slikarstva od kasne antike do romanike; razumijevanje poveznica između zidnoga slikarstva Italije i slikarstva istočnojadranske obale; svijest o važnosti interdisciplinarnog pristupa svakoj proučavanoj temi, odnosno proučavanja spomenika u društveno-povijesnom kontekstu; uvid u starija i recentna istraživanjima te razvijanje sposobnosti za razumijevanje i kritičko promišljanje literature. Metode podučavanja: Predavanja. Metode ocjenjivanja: Ocjena se stječe na usmenom ispitu.
Obavezna literatura:

1. Beckwith, John, Early Christian and Byzantine Art, New Haven-London, Yale University Press, 1993. (dijelovi).

2. La pittura in Italia. L'Altomedioevo (ur. C. Bertelli), Milano, Electa, 1994. (ili bilješke s predavanja).

3. Demus, Otto, Romanesque Mural Painting, New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1970. (dijelovi).

4. Dodwell, Charles Reginald, Painting in Europe 800-1200, London, Penguin Books, 1971. (dijelovi).

5. Oakeshott, Walter, The Mosaics of Rome, London, Thames & Hudson, 1967. (dijelovi; prijevod: Mozaici Rima, Jugoslavija 1977.).

Preporučena literatura:

6. Bisconti, Fabrizio, Le pitture delle catacombe Romane. Restauri e interpretazioni, Tau Editrice, 2011.

7. Affreschi absidali nella basilica di Aquileia. Progetto di restauro (ur. E. Accornero), Centro di catalogazione e restauro dei beni culturali, Villa Manin di Passariano, 1999.

8. Demus, Otto, The Mosaic Decoration of San Marco, Venice, University of Chicago Press, 1988.

9. Demus, Otto, The Mosaics of Norman Sicily, London, Routledge & Kegan Paul Ltd., 1949.

10. La pittura nel Veneto. Le origini (ur. F. Flores d'Arcais), Milano, Electa, 2004.

11. Romano, Serena, Riforma e tradizione 1050-1198, La pittura medievale a Roma, Corpus vol. IV, Jaca Book, 2006.

13. Dodwell, Ch. R., The Pictorial Arts of the West 800-1200, Yale University Press, 1993.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja