Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor

Šifra:
118559
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij će pružiti uvid u razvoj izvedbenoga prostora od antičke Grčke do danas s osvrtom na refleksiju izvedbenih normi i društvenih okolnosti u obliku građevine, organizaciji gledališta te odnosu između gledateljskoga i izvedbenoga prostora. Posebno će se obraditi odstupanja od izvedbe u specijaliziranim kazališnim građevinama poput pokazalištenja mjesta svakodnevice u srednjovjekovnomu kazalištu, prostornih istraživanja u hepeningu (A. Kaprow), umjetnosti performansa (Stelarc) i suvremenomu plesu (T. Brown) te igre s performativnošću prostora u postdramskomu kazalištu (R. Foreman, Gob Squad, Bacači sjenki). Pažnju će se posvetiti i stručnoj terminologiji vezanoj uz problematiku izvedbenoga prostora kao što je ambijentalno kazalište i kazalište slika. Kolegij će biti popraćen snimcima odgovarajućih izvedbenih primjera. Metode podučavanja: Predavanje Metode ocjenjivanja: Usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. Milenko Misailović (1988), Dramaturgija scenskog prostora, Sterijino pozorje, Dnevnik: Novi Sad

2. Carlson, Marvin (1989), Places of Performance, Cornell University Press: Ithaca

3. Boris Senker (1984), Redateljsko kazalište, CKD SSO Zagreba: Zagreb

Preporučena literatura:

4. Fischer-Lichte, Erika (2009), Estetika performativne umjetnosti, TDK Šahinpašić: Sarajevo

5. Souriau, Etienne (1952), "The Cube and the Sphere", Educational Theatre Journal, god. 4, br. 1, str. 11-18

6. Piscator, Erwin (1985), Političko kazalište, CEKADE: Zagreb

7. Rogošić, Višnja (2010), "Srednjovjekovno izvedbeno naslijeđe u prostorom određenom kazalištu: zajednica i putovanje gradom u predstavama skupina Kugla glumište i Bacači sjenki" u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost razonodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Split i Zagreb

8. Bonnie Marranca (1996), The Theatre of Images, The Johns Hopkins University: Baltimore i London

9. Brook, Peter (2003), Niti vremena, HC ITI: Zagreb

10. Hunt, A. i Reeves, G. (1999), Peter Brook, Cambridge University Press: Cambridge

11. Hans-Thies Lehmann (2004), Postdramsko kazalište, Centar za dramsku umjetnost i TKH - Centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti: Zagreb i Beograd

12. RoseLee Goldberg (2003), Performans. Od futurizma do danas, Test! - Teatar studentima i URK - Udruženje za razvoj kulture: Zagreb

13. Jovićević, Aleksandra; Vujanović, Ana (2006), Uvod u studije performansa, Reč: Beograd

14.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar