Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Šamanizam

Šifra:
131565
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja

Izvođači:

doc. dr. sc. Hrvoje Čargonja (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Kolegij će kroz kulturnoantropološki pristup obuhvatiti definiranje šamanizma, znanstvenu interpretaciju šamanskog svijeta i prostora, podrijetlo i nastanak šamanizma, špiljsku umjetnost i šamanizam, osnovne postavke šamanske realnosti, odvojenu stvarnost ili drugu realnost, putovanje na drugi svijet, kozmos te svakodnevnu realnost u šamanizmu. Pronalazit će se neke usporednice sa sličnim pojavama (krsnici i štrige) kod Slavena i Hrvata. Također će se obraditi šamanizam u Sibiru i na ostalim stranama svijeta, šamanizam nekad i danas te se propitati tehnike liječenja šamana, postupci šamanske inicijacije, šamanski ples, šamanski let i šamanski trans. Jedan dio kolegija bavit će se šamanskom kozmologijom, šamanskim viđenjem prostora i krajobraza te općenito simbolima u šamanizmu. Bitna će biti i uloga konja u šamanskim obredima te šamansko stablo kao axis mundi. U suvremenom kontekstu govorit će se o šamanizmu u modernom društvu i gradovima te njegovoj transformaciji. Također, bit će riječ i o antropologiji smrti u šamanskom kontekstu inicijacije i obreda prijelaza, i u tom smislu obradit će se i Tibetanska knjiga mrtvih. U okviru kolegija planirana je i terenska nastava. Metode podučavanja: Predavanja i seminari Metode ocjenjivanja: Sudjelovanje na nastavi 20% Seminarski zadaci 40% Završni ispit 40%
Obavezna literatura:

1. ELIADE, Mircea. 2002. Sveto i profano. Zagreb : AGM

2. ELIADE, Mircea. 1985. Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze. Beograd : Matica srpska

3. PERRIN, Michel 2010. Šamanizam, Jesenski i Turk, Zagreb

4. HEINZE, Ruth-Inge, ur. 2000. The Nature and Function of Rituals, Fire from Heaven. London: Bergin & Garvey

Preporučena literatura:

6. MASTROMATTEI, Romano, i Antonio RIGOPOULOS. 1999. Shamanic cosmos: from India to the north pole star. Venetian Academy of Indian Studies series, no. 1. Venice, Italy: Venetian Academy of Indian Studies

7. SAMUEL, Geoffrey. 1993. Civilized shamans: Buddhism in Tibetan societies. Washington DC: Smithsonian Institution Press

8. KEHOE, Alice Beck. 2000. Shamans and religion: an anthropological exploration in critical thinking. Prospect Heights, Ill: Waveland Press

9. HALIFAX, Joan, 1991, Shamanic Voices asurvey of visionary narratives, Arkana Books, New York

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5020 Antropologija diplomski 1 izborni
5020 Antropologija diplomski 2 izborni
5050 Etnologija i kulturna antropologija diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar