Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Karolinška Istra

Šifra:
131616
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Miljenko Jurković

Izvođači:

prof. dr. sc. Miljenko Jurković (P)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je ovog predmeta upoznati studente s korpusom karolinških spomenika u Istri te s recentnim arheološkim istraživanjima i promjenama u metodologiji istraživanja u posljednjih desetak godina. Studenti stječu sposobnost samostalnog rada na ranosrednjovjekovnom materijalu s područja Istre i sposobnost sagledavanja i interpretiranja istarskih spomenika u kontekstu europske ranosrednjovjekovne kulturno-umjetničke baštine Arhitektura i likovne umjetnosti ranosrednjovjekovnog razdoblja u Istri - opći pregled ranosrednjovjekovne povijesti i umjetničke baštine Istre, prezentacija recentnih istraživanja spomenika karolinškog doba u Novigradu, Balama, Guranu kod Vodnjana, s naglaskom na metodologiji istraživanja i novim spoznajama o razdoblju ranog srednjeg vijeka na tom prostoru. Metode podučavanja: predavanja s PPT prezentacijama i vizualnim pomagalima u nastavi terenska nastava Metode ocjenjivanja: Stalna provjera u nastavi, zahtjevi za čitanjem literature iz predavanja u pedavanje uvijek unaprijed. Usmeni ispit
Obavezna literatura:

1. 1. Hrvati i Karolinzi, katalog izložbe, Split, 2000. (poglavlja koja se odnose na umjetnost ranog srednjeg vijeka u Istri)

2. 2. M. Jurković, Novigrad (kulturno-povijesni vodič), Split, 1996

3. 3. M. Jurković, "Il ciborio di Novigrad", Hortus artium medievalium br. 1, 1995.

4. 4. Hortus artium medievalium br. 2, 1996., br. 3, 1997., br. 4, 1998., br. 5, 1999., br. 6., 2000.: J.-P. Caillet-M. Jurković-P. Chevalier-I. Matejčić - prethodna priopćenja s arheoloških iskopavanja lokaliteta Sv. Marije Velike kod Bala

5. 5. T. Milošević, "The Iron Cross from Dvigrad", Hortus artium medievalium br. 8, 2002.

6. 6. M. Jurković, "Maitre des chapiteaux de Bale", Hortus artium medievalium br. 8, 2002.

7. 7. Hortus artium medievalium br. 9, 2003., br. 10, 2004.: J. Terrier-M. Jurković-Matejčić - prethodna priopćenja s arheoloških iskopavanja na lokalitetima trobrodne bazilike i crkve sv. Šimuna u Guranu kod Vodnjana

8. 8. I. Matejčić: Dvije crkve (Dvije srednjovjekovne crkve, istraživanje i obnova), Rovinj, 1997.

Preporučena literatura:

9. 1. J.-P. Caillet, L'art carolingien, Paris 2005.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja