Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Makedonska književnost: Makedonska novelistika

Šifra:
131700
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivica Baković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivica Baković (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje s novelistikom u makedonskoj književnosti od usmene književnosti i devetnaestostoljetnih početaka prozne književnosti do najnovijih tendencija u makedonskoj kratkoj prozi. Metode podučavanja: Nakon kraćeg povijesnog pregleda makedonske novelistike, naglasak će biti na samostalnim studentskim analizama reprezentativnih primjera kraćih proznih tekstova i novela iz različitih stilskih formacija. Metode ocjenjivanja: Izrada i izlaganje seminarskog rada tijekom semestra i pismeni ispit na kraju semestra. Studenti/ce su obavezni/e izraditi seminarski rad na određenu temu (prema popisu tema) i izložiti ga tijekom semestra u za to određenom terminu (ovisno o temi). Seminarski se rad predaje u pisanom obliku najkasnije u zadnjem tjednu nastave. VAŽNA NAPOMENA: akad. god. 2016./2017. kolegij će se održavati svakog drugog utorka po četiri sata, od 14 do 17h, počevši od 11. listopada. Točni će datumi biti objavljeni na Omegi i na web stranicama Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti: ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/
Obavezna literatura:

1.

2. Borislav Pavlovski, Gospodari labirinta (pogovor) u: Gospodari labirinta: Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti, Zagreb: Naklada MD, 1998; str: 226 - 286

3. Tekstovi koji će se čitati za seminare dostupni na Omegi

Preporučena literatura:

4. Angelina Banović-Markovska i Vesna Mojsova-Čepiševska (prir), Don't You Fyrom Me: Suvremena makedonska priča, Književna revija 2-3, Osijek: Matica hrvatska, 2009.

5. Katica Ćulavkova (prir), Maketa: Savremena makedonska kratka priča, Beograd: Otkrovenje, 2001

6.

7. Milan Đurčinov, Nova makedonska književnost. Beograd: Nolit, 1985. (izabrana poglavlja)

8.

9. Petar Kepeski, Suvremena makedonska novela, Zagreb: Matica hrvatska, 1963.

10.

11. Tome Sazdov et al, Makedonska književnost. Zagreb, 1991. (izabrani autori)

12. Milivoj Solar, Teorija novele, u: Ideja i priča: aspekti teorije proze, Zagreb, 1980, i kasnija izdanja.

Ishodi učenja:

1. Nabrojati kanonske makedonske noveliste

2. Opisati razvoj makedonske kratke proze kroz književnopovijesna razdoblja

3. Objasniti mjesto kratke proze u žanrovskom sustavu makedonske književnosti kroz povijest

4. Opisati i analizirati kanonske makedonske novelističke tekstove

5. Opisati mjesto makedonske kratke proze u kontekstu drugih (odabranih) južnoslavenskih književnosti

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 5 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 5 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 6 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 6 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar