Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman

Šifra:
131701
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenom slovenskom romanesknom produkcijom, njezinim dominantnim značajkama, prevladavajućim pripovjednim strategijama, tematskim i žanrovskim osobitostima. Metode podučavanja: Uz predavački dio o općim značajkama suvremenog slovenskog romana i temeljnim poetičkim obilježjima razdoblja, posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih izlaganja i kritičkih diskusija. Metode ocjenjivanja: Kroz redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), aktivno sudjelovanje i pojedinačnu ili grupnu prezentaciju teme i/ili teksta u samom kolegiju,te završno na usmenom ispitu.
Obavezna literatura:

1. Glušič, Helga: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja, Ljubljana, 2002.

2. Hladnik, Miran, Kocijan, Gregor (ur.): Slovenski roman (Obdobja 21, Metode in zvrsti), Ljubljana, 2003. [odabrani tekstovi]

3. Pogačnik, Jože [et al]: Slovenska književnost III, Ljubljana, 2001. (poglavlje Pripovedna proza, S. Borovnik, str. 145-203).

4. Zupan Sosič, Alojzija: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, Ljubljana, 2003.

Preporučena literatura:

5. Kos, Janko: Na poti v postmoderno, Ljubljana, 1995.

6. Matajc, Vanesa: Put počinje, putovanje je završeno, Sarajevske sveske, 2006 (13), str. 143-155.

7. Virk, Tomo: Premisleki o sodobni slovenski prozi, Ljubljana, 1998.

8. Zadravec, Franc: Slovenski roman 20. stoletja (1., 2. i 3. dio), Ljubljana, (1997., 2002. i 2005.).

9. Zupan Sosič, Alojzija: Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman, Maribor, 2006.

Ishodi učenja:

1. Kritički preispitati i zastupati mišljenje o procesima i pojavnostima u suvremenoj slovenskoj prozi, naročito s obzirom na razvojne tendencije romaneskne produkcije.

2. Primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja u valoriziranju romanesknih tekstova suvremene slovenske književnosti.

3. Prepoznati i objasniti sličnosti i razlike u suvremenim romanesknim ostvarenjima drugih južnoslavenskih književnosti.

4. Integrirati stečena znanja o suvremenoj slovenskoj proznoj produkciji i tumačiti ih u širem kulturnom i društvenom kontekstu.

5. Procijeniti vlastite interese i kompetencije na području suvremene prozne književnosti u širem južnoslavističkom kontekstu.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 5 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 5 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 6 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 6 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar