Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Antropologija i putovanje

Šifra:
132081
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivona Grgurinović

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivona Grgurinović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je studente uputiti u relativno recentnu i obimnu znanstvenu produkciju koja se tiče putovanja te povezanosti antropološke teorije i prakse s putovanjem. Nadalje, cilj je upoznati studente s multidisciplinarnom terminologijom studija putovanja, putničkih praksi i putopisa. Cilj je i primijeniti stečena znanja u diskusijama pri susretu s primarnim tekstovima - putničkim i antropološkim zapisima ukorijenjenima u različitim paradigmama putovanja i teorije te kod svih sudionika kolegija osvijestiti prakse prisutne pri susretu s Drugim, važnost tog susreta u antropološkom znanstvenom i istraživačkom radu te način na koji se u kulturnoj antropologiji mijenjao odnos prema i reprezentacija Drugoga. Također, cilj je osviješćivanje i kritičko promatranje i analiza vlastitih i tuđih putničkih praksi. Metode podučavanja: predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata kumulativno se temelji na sudjelovanju na nastavi, pisanju seminarskih radova, reakcijskih tekstova i izlaganja te na završnom usmenom ispitu
Obavezna literatura:

1. CLIFFORD, James. 1997. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge i London: Harvard University Press

2. DUDA, Dean. 2012. Kultura putovanja. Uvod u književnu iterologiju. Zagreb: Ljevak

3. ELSNER, Jás i Joan-Pau Rubiés. 1999. ''Introduction''. U Voyages and Visions: Towards a Cultural History of Travel. London: Reaktion Books, 1-57.

4. PRATT, Mary Louise. 1992. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, London i New York: Routledge, 1-111

5. RUBIÉS, Joan-Pau. 2002. ''Travel writing and ethnography''. U The Cambridge Companion to Travel Writing. Peter Hulme i Tim Youngs. Cambridge: Cambridge University Press, 242-261

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5050 Etnologija i kulturna antropologija diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar