Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Umjetnost antike

Šifra:
35919
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tin Turković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tin Turković (P, V)

izv. prof. dr. sc. Maja Zeman (S)

Opis predmeta:
Sadržaj Student se upoznaje s umjetnosti Grčke i Rima, od mikenskog razdoblja do kasnog rimskog carstva. Naglasak je na ključnim razdobljima, arhitekturi i figuralnoj umjetnosti: klasično razdoblje grčke umjetnosti, s posebnim naglaskom na Atenu Periklova doba, kipare IV. stoljeća pr.Kr., helenističku skulpturu, rimski portret i povijesni reljef, urbanizam carskog Rima te promjene koje nas uvode u razdoblje kasne antike. Likovna djela sagledavaju se u odnosu na kontekst njihova nastanka, što uključuje osnovno poznavanje povijesti, antičke religije i mitologije te antičke misli o lijepom. Povijesni pregled se nadopunjuje, koliko je to moguće, antičkim izvorima, kao i uvidom u interpretaciju antičke umjetnosti kroz povijest do današnjih dana. U okviru kolegija organizira se višednevni terenski rad, u Dalmaciji ili Istri, tijekom kojega se studenti upoznaju sa spomenicima te dobivaju pojedinačne seminarske zadatke. Cilj Studenta upoznati s osnovama antičke umjetnosti i osposobiti ga za sagledavanje mjesta i uloge antičke umjetnosti i kulture u formiranju europske kulture općenito. Pružiti studentu osnovni uvid u razvoj likovnih oblika u tisućljeću između VI. stoljeća pr.Kr. i V. stoljeća n.Kr. i objasniti osnovne pojmove kao što su "klasična umjetnost", "klasicizam", "helenizam" itd. Razviti kod studenta sposobnost promatranja i analize umjetničkog djela u zadanom društvenom i povijesnom kontekstu, poglavito kroz poznavanje mitologije, vjerskih običaja te političke i filozofske misli antičkog razdoblja. Naposljetku, višednevni terenski rad pomaže upoznati studenta s najznačajnijim spomenicima antičke baštine u Hrvatskoj. Sadržaj: 1. Uvod u antičku umjetnost Pojam antike. Kronologija i povijesni pregled. Značenje antike u kontekstu zapadne civilizacije. Izvori. 2. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta I Egejska civilizacija palača. Kretsko-mikenska arhitektura i likovne umjetnosti. Palača u Knososu: slikarstvo i trodvoranski sustav. Mikena: megaron kao osnova grčkog hrama. Grčki "mračni srednji vijek". 3. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta II Arhajsko i rano klasično razdoblje ili "strogi stil". Razvoj grčkoga hrama. Zeusov hram u Olimpiji. Arhajska i ranoklasična skulptura. Bogovi i heroji. Atletska natjecanja i kult tijela. Teme i značenja. 4. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta III Periklo i "zlatno doba" Atene: zrela klasična umjetnost. Pojam i značenje "klasične umjetnosti". Atenska akropola i Partenon: analiza arhitekture i skulpture. Teme i značenja. 5. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta IV Klasična skulptura: "zlatni rez" i Polikletov "kanon". Misao o "lijepom": Platon protiv umjetnosti. Aristotel: mimesis i svrha umjetnosti. 6. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta V Helenizam: susret Zapada i Istoka. Aleksandar Veliki: kult vladara i božanski smrtnici. Dionizijski sadržaji i seksualnost u umjetnosti. 7. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta VI Helenistički urbanizam i skulptura: Pergamski oltar i Atalove donacije. Problemi interpretacije od antike do današnjih dana (Plinije Stariji, renesansa, Winckelmann, suvremene interpretacije). 8. Etrurska umjetnost Etrurska umjetnost (slikarstvo - arhitektura - skulptura). 9. Umjetnost Rima I Problem "rimske umjetnosti": ovisnost o grčkim uzorima i različite interpretacije u povijesti umjetnosti. Sudar s helenističkim svijetom: privlačnost i zaziranje. Umjetnost kao ukras: rimski kolekcionari i grčka umjetnost. Fenomen kopije. 10. Umjetnost Rima II Od grada do države: urbana topografija "Forma Urbis" s najznačajnijim antičkim spomenicima Rima. Forum Romanum i carski forumi: tipologija rimske arhitekture. 11. Umjetnost Rima III Urbana topografija Rima (nastavak). 12. Umjetnost Rima IV "Patricijska" i "plebejska umjetnost": umjetnost portreta i povijesnog reljefa - dva prepoznatljiva vida rimske umjetnosti. 13. Umjetnost Rima V Umjetnost portreta i povijesnog reljefa (nastavak) 14. Umjetnost Rima VI "Klasicizam" Augustovo doba: značenje pojma i interpretacija. Carski kult i dinastijski portret. Oltar mira (Ara Pacis) - testament Augustove vladavine. 15. Umjetnost Rima VII Rimska kuća i unutrašnji ukras: "četiri pompejanska stila", mozaici.
Obavezna literatura:

1. N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002., odabrana poglavlja

2. J. Boardman, Greek Art, London, 1985., odabrana poglavlja.

3. R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, 1991. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)

4. D. Strong, Roman Art, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven / London, 1988. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)

5. J.B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven / London, 1994. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)

Preporučena literatura:

6. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

7. N. Cambi, Imago animi. Antički portret na tlu Hrvatske, Književni krug, Split, 2000.

8. Atlas arhitekture, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

9. J. Zamarovsky, Grčko čudo, Školska knjiga, Zagreb, 1978.

10. O. Brendel, Etruscan Art, Penguin Books, London, 1978.

11. A.W.Lawrence, Greek architecture, Yale University Press, New Haven - London, 1996.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 1 obavezni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
3 Antropologija prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
3 Antropologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
3 Antropologija prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
3 Antropologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 7 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe