Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metode istraživanja u antropologiji

Šifra:
35968
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Izvođači:

prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak (P)

Opis predmeta:
Cilj: Opća i osnovna znanja o osnovama znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima i posebno u antropologiji. Ovladavanje elementarnim karakteristikama i dometima pojedinih metoda istraživanja i ukupnosti metodologije. Usvajanje osnovnih znanja iz metodologije u svrhu osposobljenosti za daljnji produbljeni studij metodologije. Osposobljenost studenata za razvoj vlastitih početnih istraživačkih koncepata i razumijevanje i analizu empirijskih istraživanja. Metode podučavanja: Predavanja uz power point prezentacije i druge multimedijalne sadržaje Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega Metode ocjenjivanja: Redovito pohađanje nastave, kolokvij i pismeni ispit, usmeni ispit za one koji žele veću ocjenu nakon položenog pismenog ispita
Obavezna literatura:

Milas, G. (2005): Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima

Lamza Posavec, Vesna. (2021): Metodologija društvenih istraživanja: temeljni uvidi

Preporučena literatura:

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2005): The Sage Handbook of Qualitative Research

Harvey, R. B (2005): Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches

Ishodi učenja:

1. Navesti i opisati te primijeniti osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u antropologiji i društvenim znanostima

2. Interpretirati statističke i druge rezultate prikupljanja podataka

3. Usporediti, analizirati i komentirati metodologiju i rezultate različitih antropoloških istraživanja

4. Navesti i opisati temeljne pojmove i procese društvenih istraživanja

5. Navesti i opisati osnovne statističke i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja