Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u kulturnu antropologiju

Šifra:
36000
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tanja Bukovčan

Izvođači:

doc. dr. sc. Tibor Komar (S)

izv. prof. dr. sc. Tanja Bukovčan (P)

Opis predmeta:
U uvodnom dijelu predmeta studenti će se upoznati s povijesnim razvojem kulturne antropologije kao znanosti te s temeljnim teorijama i metodama koje su vrijedile u ranoj povijesti kulturne antropologije te onima koje su važeće danas. Bit će predstavljeni vodeći svjetski autori s područja antropologije i rezultati njihovog rada i istraživanja. Zatim će se obrađivati priroda kulturne antropologije kao znanosti te njezina veza s drugim srodnim disciplinama. Također će se predstaviti glavne grane "velike" antropologije: fizička antropologija, lingvistička antropologija, arheološka antropologija, etnologija te naposljetku i kulturna antropologija. Pokazat će se različiti aspekti i pristupi izučavanju ljudske vrste kroz minula vremena. Naglasak će se staviti na izučavanje kulture i njezinog značaja za studij antropologije. S tim u svezi će se obrađivati različite kulturološke teme poput difuzije, akulturacije, modernizacije, globalizacije, kulturnog pluralizma, etnocentrizma te kulturne budućnosti čovječanstva. Također, studente će se upoznati s kulturološkim osobitostima hrvatskog etničkog prostora. Objasnit će se zašto vodeći znanstvenici smatraju da je antropologija znanost 21. stoljeća te zbog čega je upravo antropološka misao ta koja bi trebala dati odgovore na ključna pitanja čovječanstva na početku 21. stoljeća. Na ta će se pitanja odgovoriti uz pomoć suvremenih teorija koje su danas važeće u kulturnoj antropologiji.
Obavezna literatura:

1. HAVILAND, William (2004): A.: Kulturna antropologija, "Naklada Slap", Jastrebarsko

2. MOORE, Jerry D(2002): Uvod u antropologiju, Teorija i teoretičari kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.

3. EAGELTON, Terry (2002): Ideja kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.

Preporučena literatura:

4. KOTTAK, Conrad Philip (1991): Cultural Anthropology, McGraw-Hill, Inc., New York

5. LEVI-STRAUSS, Claude (1989): Strukturalna Antropologija, Stvarnost, Zagreb.

6. KUPER, Adam. 2004. Anthropology & Anthropologists. Routledge, New York.

7. HARRIS, Marvin. 2001. The Rise of Anthropological Theory. Altamira Press, New York

8. BOAS, Franz. 1965. General Anthropology. Johnson Reprint Collection.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar