Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u antropologiju

Šifra:
36001
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Darko Polšek

Izvođači:

Tatjana Enderić (S)

prof. dr. sc. Darko Polšek (P)

Opis predmeta:
Kolegij pruža temeljne spoznaje o antropologiji kao društveno-humanističkoj i prirodnoj znanosti. Kao uvodni predmet u studij prikazat će povijesne temelje tzv. prve, druge i treće biološke revolucije; teorijske temelje biološke i socio-kulturne antropologije 19. i 20. stoljeća, kao i pregled evolucijskih ideja što su proizvod postupne akumulacije znanja o čovjeku. Nove spoznaje genetike i opće ekologije, paleontologije i evolucije, bit će prikazane u cilju razumijevanja temeljnih adaptacijskih mehanizama na razini pojedinca, ali i u kontekstu razumijevanja adaptacijskih mehanizama kao uzroka varijabilnosti na razini populacija. Predavanjima će se pružiti studentima suvremena znanja o ljudskom porijeklu, biološkim varijacijama čovjeka i primata (kao adaptacijskom odgovoru na utjecaje čimbenika okoliša) te interakcijskim procesima što formiraju suvremene ljudske grupe i uzrokuju ljudsku unutar i međupopulacijsku varijabilnost.
Obavezna literatura:

1. Relethford, J.: The Human Species - An Introduction to Biological Anthropology McGraw-Hill, New York, 2003.

2. Rudan, P.: Populacijska biologija čovjeka (Uvod u antropologiju), fotokopije 12 dvosatnih predavanja, HAD - interno izdanje, Zagreb, 2004

Preporučena literatura:

3. Sakka, M.: Les origines de l' homme - Un autre regard, Messidor/Editions sociales, Paris, 1991.

4. Kottak, C. Ph.: Anthropology - The Exploration of Human Diversity, McGraw-Hill, New York, 2003.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar