Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Periodizacija talijanske književnosti

Šifra:
36050
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Katja Radoš-Perković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Katja Radoš-Perković (P, S)

Opis predmeta:
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij je zamišljen kao uvodni pregled talijanske književnosti, od početaka do suvremenosti te seminarsko čitanje izabranih tekstova iz talijanske poezije i proze. Književnopovijesni pregledi popraćeni su seminarskim čitanjima izabranih tekstova talijanske književnosti od 13. do 20. st. CILJEVI KOLEGIJA: Upoznavanje razdoblja i pravaca talijanske književnosti, od početaka do suvremenosti. Stjecanje temeljnih znanja iz talijanske metrike, versifikacije i stilistike te razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku. METODE I NAČIN RADA: Predavanja; zatim tjedna seminarska čitanja uz korištenje sekundarne literature te pisanje seminarskog rada (izbor teme i literatura na početku kolegija) NAČIN POLAGANJA ISPITA: Provjera znanja na kraju kolegija u obliku pismenog ispita od 3 pitanja (popis pitanja podijelit će se studentima na kolegiju). Zaključna ocjena rezultat je ukupnog zalaganja polaznika. Studentima se daje prilika da usmeno odgovaraju za višu ocjenu NAČIN PRAĆENJA KVALITETE: Boduje se redovno pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, kontinuirana priprema za seminarska čitanja te seminarski rad
Obavezna literatura:

1. Dante Alighieri: Vita nuova, Divina CommediaFrancesco Petrarca, CanzoniereGiovanni Boccaccio, DecameronLudovico Ariosto, Orlando furiosoTorquato Tasso, Gerusalemme liberataGiacomo Leopardi, Canti,Operette moraliGiovani Pascoli, Myricae, Canti di Cas

2. Guglielmino-Grosser, Il sistema letterario, Principato, Milano Škreb-Stamać, Uvod u književnost, Globus, Zagreb, 1998.

Preporučena literatura:

3. Guido Baldi, Silvia Giusso, Dal testo alla storia, dalla storia al testo, Paravia, Torino, 1995 Brioschi-Di Girolamo, Manuale di letteratura italiana, vol. 1-4, Bollati Boringhieri, MilanoGibellini, Oliva, Tesio, Lo spazio letterario, La Scuola, Brescia,1991.Ceserani - de Federicis, Il materiale e l'immaginario, Loescher, Torino, 1984.Anceschi, Luciano, Poetiche del Novecento in Italia, Paravia, Torino, 1972. Čale, Frano, Taijanska lirika od postanka do Tassa,Matica Hrvatska, Split, 1968.Ferroni, Giulio. Storia della letteratura italiana (1-4), Einaudi scuola, Milano, 1991. Friedrich, Hugo, Struktura moderne lirike, Stvarnost, Zagreb, 1989.Machiedo, Mladen, O modusima književnosti: transtalijanistički kompendij, Filozofska istraživanja, Zagreb, 2002.Machiedo, Mladen, Sotto varie angolazioni, Erasmus, Zagreb, 1997.Žmegač, Viktor, Povijesna poetika romana, Matica Hrvatska, Zagreb, 2004.

4. Lausberg, Heinrich, Elementi di retorica, il Mulino, Bologna, 1976.Marchese, Angelo, Dizionario di retorica e di stilistica, Mondadori, Milano, 1995.Mortara Garavelli, Bice, Manuale di retorica , Milano, Bompiani, 1989. Santagostini, Mario, Il manuale del poeta, Mondadori, Milano, 1990.Solar, Milivoj Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
60 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
60 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar