Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Portugalska kultura i civilizacija 1

Šifra:
36749
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Majda Bojić

Izvođači:

doc. dr. sc. Majda Bojić (S)

Opis predmeta:
Sadržaj: Definicija civilizacije i luzofonskoga svijeta. Portugalski jezik danas: geodistribucija, sociolingvistički podaci i problemi. Opći povijesni kontekst stvaranja Portugala i njegovi refleksi na povijest jezika. Portugal ? geografsko-civilizacijske značajke. Povijest Portugala. Prethistorijski supstrat i prve migracije na Iberskom poluotoku. Rimska okupacija i civilizacija. Barbarske invazije. Goti. Maurska invazija. Rekonkvista. Kršćanski, arapski i židovski kulturni utjecaji i antagonizmi. Portugalski i europski kulturni ambijent. "Razlozi" za prekomorsku ekspanziju. Osvajanje Ceute i početak novoga razdoblja. Pomorske vještine, pomorci Otkrića, nove kolonije. Afrika. Orijentalni monopol. Otkriće i kolonizacija Brazila. Misionarstvo kao sredstvo širenja portugalskog jezika i kulture u Brazilu, Africi i Aziji. Odraz povijesnih zbivanja na oblikovanje portugalskog kulturno-civilizacijskog kruga i duhovnih preokupacija portugalskog čovjeka. Nacionalna kultura i umjetnost (likovne umjetnosti, graditeljstvo, glazba) od Srednjeg vijeka do Renesanse. Cilj: Uz pretpostavku da studenti do upisa na studij nisu imali prilike proširiti svoje spoznaje o portugalskoj kulturi i civilizaciji, kolegij im pruža pregled glavnih povijesnih, društvenih i kulturnih tokova i institucija te civilizacije od najstarijih vremena do XVI. stoljeća, kao i osnovu za prepoznavanje njezinih specifičnosti unutar europskog civilizacijskog kruga.
Obavezna literatura:

1. Talan, N. Portugal. Zagreb : Školska knjiga, 2011.

2. Talan, N. Povijest portugalske književnosti. Zagreb: Školska knjiga, 2004.

3. Birmingham, D. Povijest Portugala. Zagreb: Grapa, 2004.

Preporučena literatura:

5. Marques, A.H. de Oliveira. História de Portugal (I, II i III). Lisboa: Palas Editores, 1985.

6. Dicionário de História de Portugal (6 svezaka). Porto: Livraria Figueirinhas, 1981.

7. Saraiva, A.J. A Cultura em Portugal, Teoria e História (Livro I Introduçao Geral Cultura Portuguesa). Lisboa: 1982.

8. Peres, D. História dos Descobrimentos Portugueses. Porto: Vertente, 1983.

9. Sérgio, A. Introduçao Geográfico-Sociológica História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1982.

10. Sérgio, A. Breve Interpretaçao da História de Portugal. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1983.

11. Fernandes, J.M. Architecture. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.

12. Miranda, M.A.; Serrao, V.; Machado, J.A. Gomes; Silva, R. Henriques da. History of Plastic Arts. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.

13. Nery, R. Vieira; Castro, P. Ferreira de. History of Music. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1991.

14. Talan, N. Hrvatska/Portugal. Kulturno povijesne veze kroz stoljeća. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika, 1996.

15. Barreto, L.F. Descobrimentos e Renascimento. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • S - Seminar