Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srednjovjekovna Venecija

Šifra:
36752
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Borislav Grgin

Izvođači:

prof. dr. sc. Borislav Grgin (P)

Opis predmeta:
Sadržaj: Temeljne povijesne pojave, strukture i procesi mletačke srednjovjekovne povijesti. Gospodarstvo, društvo, politika i kultura u Veneciji u srednjem vijeku. Organizacija i izgled grada. Demografska kretanja u Veneciji u srednjem vijeku. Uloga Venecije kao pomorske i trgovačke sile na prostoru Jadrana i čitavoga Sredozemlja, poglavito njegova istočnog dijela. Upravna organizacija, organi i tijela vlasti i odlučivanja u Veneciji. Privredne djelatnosti; obrt, lokalna, regionalna i međunarodna trgovina, bankarstvo, manufakture. Društvena uloga i značaj bratovština i korporacija. Likovna umjetnost, arhitektura, graditeljstvo, školstvo, znanost i filozofija u srednjovjekovnoj Veneciji. Međunarodni odnosi Mletačke Republike u srednjem vijeku. Kompetencije: Stjecanje znanja o mletačkoj povijesti srednjega vijeka, o njenim temeljnim pojavnostima, društvenim strukturama i procesima. Bolje poznavanje povijesti jadranskog i sredozemnog bazena kao širega konteksta hrvatske srednjovjekovne povijesti. Osposobljenost u većoj mjeri za komparativni pristup povijesti Hrvatske i zemalja u okruženju u razdoblju srednjega vijeka. Poticaj razvoju kulture povijesnog mišljenja te uklanjanju stereotipa, neutemeljenih predodžbi i mitskih predodžbi o ulozi Mletačke Republike u oblikovanju društvenih struktura i procesa hrvatske srednjovjekovne povijesti. Način rada: Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje sekundarne literature s Interneta te njenu prezentaciju na satu. Način polaganja ispita i provjere znanja: Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po zavšetku nastave. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.
Obavezna literatura:

1. Charles Diehl, Mletačka Republika, Tipex, Zagreb 2006, str. 7-112, 124-134.

Preporučena literatura:

2. Frederic Chapin Lane, Venice: a maritime republic, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1973.

3. Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb 2001.

4. Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi: odabrane teme, Dom i svijet, Zagreb 2003.

5. Lovorka Čoralić, Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republike, Meridijani, Samobor 2004.

6. www.fordham.edu/halsall/source/dogesvenice.html

7. www.fordham.edu/halsall/source/1198popevenz.html

8. www.fordham.edu/halsall/basis/villehardouin.html

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
3010 Povijest i geografija; smjer: nastavnički integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja