Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji

Šifra:
36783
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Silvija Pisk

Izvođači:

doc. dr. sc. Silvija Pisk (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: upoznavanje studenata sa srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji tj. proučavanje spomeničke baštine i poticanje interdisciplinarnih istraživanja. Sadržaj: Kolegij će se baviti srednjovjekovnim utvrdama u Hrvatskoj i Slavoniji od 13. do 16. stoljeća iz više perspektiva (povijest, arheologija, povijest umjetnosti i književnost), t.j. načinom gradnje, ulogom u srednjem vijeku, povješću odabranih utvrda u srednjem vijeku (nastanak, vlasnici, propast) te njihovom kasnijom sudbinom (sadašnje stanje i eventualna arheološka istraživanja). Osim rada na različitim vrstma srednjovjekovnih izvora osvrnuti će se i na spomen u književnosti (putopisi, narodne predaje i legende). Studenti će se u prezentacijama i pisanim radovima baviti utvrdama iz različitih regija Hrvatske. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: doprinos redovnoj nastavi iz hrvatske i regionalne povijesti srednjeg vijeka, ali i drugim srodnim disciplinama. Korištene metode: metoda izlaganja i tumačenja, individualnog rada studenata, terenska nastava. Način polaganja ispita i provjere znanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu i terenskoj nastavi što će se vrednovati u konačnoj ocjeni. Osim toga ocjenjivati će se prezentacija na satu i pismeni rad, a po potrebi će biti i usmeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Redovito pohađanje i aktivnost na nastavi, kvaliteta studentskih prezentacija i pismenih radova te studentska anketa o radu nastavnika.
Obavezna literatura:

1. Drago Miletić, Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske, Zagreb : DPUH [i. e.] Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2012.

2. Zorislav Horvat, Grijanje u srednjovjekovnim burgovima kontinentalne Hrvatske : kamini, dimnjaci i kaljeve peći, Prostor 2 (1994) 3-4, 215-240.

3. Zorislav Horvat, Kapele u burgovima 13.-15. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj, Prostor 7 (1999) 2, 181-198.

4. Zorislav Horvat, Primjena drva u gradnji burgova od 13. do 15. stoljeća u kontinentalnom dijelu Hrvatske, Prostor 13 (2005) 1, 11-20.

5. Zorislav Horvat, Prozori na burgovima XIII-XV. St. u kontinentalnoj Hrvatskoj, Prostor 5 (1997) 1, 43-60.

6. Zorislav Horvat, Ulazi u burgove 12-15. stoljeća, Prostor 6 (1998) 1-2, 41-66.

7. Zorislav Horvat, Vrata u burgovima kontinentalnog dijela Hrvatske, Prostor 10 (2002) 1, 11-19.

8. Zorislav Horvat, Zidine i braništa na utvrdama kontinentalne Hrvatske 12-15. st., Prostor 4 (1996) 2, 175-200.

9. Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb: Matica hrvatska 1920.

10. Gjuro Szabo, Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2006.

11. Günter P. Fehring, Arheologija srednjeg vijeka, Zagreb : Scarabeus 2004., 34-41, 124-186, 277-293.

Preporučena literatura:

12. Ana Bobovec, Grad Moslavina u svjetlu dosadašnjih arheoloških istraživanja, Muzejski vjesnik 16 (1993), 16, 17-21.

13. Ana Bobovec, Pećnjaci Garić grada, Muzejski vjesnik 15 (1992), 15, 19-22 .

14. Tomislav Đurić, Srednjovjekovni gradovi Slavonskog gorja, Varaždin : NIŠRO Varaždin 1981.

15. Zorislav Horvat, Burg u Brinju i njegova kapela, Peristil 25-26 (1984-1985) 27-28, 41-67.

16. Zorislav Horvat, Graditeljstvo srednjeg vijeka u Požeškoj kotlini, Požega : 1277-1977, 121-157

17. Zorislav Horvat, Stari Zrin, Zrinski zbornik za povijest i obnovu Hrvatskoga Pounja 2 (1997), 75-103.

18. Nada Klaić, Medvedgrad i njegovi gospodari, Zagreb : Globus 1987.

19. Milan Kruhek, Stari glinski gradovi i utvrde, Zagreb : Mladost 1987.

20. Milan Kruhek, Zorislav Horvat, Stari grad Slunj : od knezova Krčkih-Frankopana do krajiške obrambene utvrde, Zagreb, 1993.

21. Mačković, Romana, Zelingrad - arheološka istraživanja srednjovjekovnog grada, Obavijesti, 35 (2003) 1,146-155.

22. Silvija Pisk, Kolomanov put u Moslavini : prilog poznavanju komunikacija i spomeničke baštine u Moslavini, Historijski zbornik 58 (2005), 29-38.

23. Mladen Radić, Zvonko Bojčić, Srednjovjekovni grad Ružica, Osijek : Muzej Slavonije 2004.

24. Krešimir Regan, Plemićki grad Veliki Kalnik, Kaj 37 (2004) 3, 83-104.

25. Gjuro Szabo, Kroz Hrvatsko Zagorje, Zagreb : Izdanje knjižare Vasić 1939.

26. Ivan Kukuljević Sakcinski, Grad Veliki Kalnik, Zagreb : Tiskarna Lj. Gaja 1859.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
3010 Povijest i geografija; smjer: nastavnički integrirani prijediplomski i diplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar