Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija vojske i rata

Šifra:
36882
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

Izvođači:

prof. dr. sc. Mirko Bilandžić (P, S)

Opis predmeta:
Okvirni sadržaj predmeta: U prvoj tematskoj cjelini proučavaju se temeljne značajke oružanih snaga kao što su njihova struktura i organizacija, osoblja, oblici karijera, utjecaj oružanih snaga na politiku i društvo u cjelini itd. Druga tematska cjelina kolegija posvećena je ratu, njegovim oblicima i regulaciji te socijalnim posljedicima koje izaziva, a osobita je pozornost posvećena ratu u Hrvatskoj i na području bivše Jugoslavije, dok treća tematska cjelina daje pregled teorija i stanja međunarodnih odnosa i izgradnje sustava nacionalnih sigurnosnih sustava. Cilj: Upoznati studente s vojskom i ratom kao institucijom i fenomenom i osposobiti ih za istraživanja u širokom području nacionalne sigurnosti. Preporuča se i studentima povijesti, filozofije, psihologije i dr.
Obavezna literatura:

1. Aron, R. Mir i rat među narodima. Prev. Bosiljka Brlečić. Zagreb : Golden marketing, 2001.

2. Waltz, K. N. Čovjek, država i rat : teorijska analiza. Prev. Damir Grubiša. Zagreb : Barbat : Institut za međunarodne odnose, 1998.

3. Žunec, O. Rat i društvo : ogledi iz sociologije vojske i rata. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 1998.

Preporučena literatura:

4. Bahrdt, H. P. Die Gesellschaft und ihre Soldaten. Zur Soziologie des Militaers. Muenchen : C. H. Beck, 1987.

5. Collins, John M. Grand Strategy. Principles and Practices. Annapolis, Maryland : Naval Institute Press, 1973.

6. Creighton, C., Shaw, M. The Sociology of War and Peace. Dobbs Ferry, N.Y. : Sheridan House, 1987.

7. Finer, S. E. The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics. Second, Enlarged edition, Revised and Updated. Boulder, Colorado - London Westview Publishers - Pinter Publishers. (1988.)

8. Huntington, S. P. The Soldier and the State. The Theory and Politics of Civil Military Relations. Cambridge ; London : The Belknap Press of Harvard University Press. (111994., 11957.)

9. Janowitz, M. Military Institutions and Coercion in the Developing Nations. (Prošireno izdanje knjige The Military in the Political Development of New Nations, 1964.) Chicago : University of Chicago Press, 1977.

10. Janowitz, M. The Professional Soldier : a Social and Political Portrait. New York ; London : The Free Press : Collier Macmillan, 1964.

11. Janowitz, M. The New Military. Changing Patterns of Organization. New York : Russell Sage Foundation, 1964.

12. Kagan, D. On the Origins of War and the Preservation of Peace. New York : Doubleday, 1995.

13. Meyer, P. Kriegs- und Militaersoziologie. Muenchen : Wilhelm Goldmann Verlag, 1977.

14. Nordlinger, E. A. Soldiers in Politics : Military Coups and Governments. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1977.

15. Schoessler, D. Militaersoziologie. Koenigstein/ Ts. : Athenaeum, 1980.

16. Wiatr, J. J. Sociologija vojske. Prev. Nikola Zurovac. Beograd : VINC, 1987.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar