Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Mediji i društvo

Šifra:
36885
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Helena Popović

Izvođači:

doc. dr. sc. Helena Popović (P, S)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija: Upoznati studentice i studente s osnovnim teorijskim i istraživačkim pristupima u okviru medijskih studija. Osposobiti ih za razumijevanje medijsko-komunikacijskih fenomena u društvu iz primarno sociološke, ali i šire interdisciplinarne perspektive društvenih i humanističkih znanosti. Potaknuti da osvijeste značaj i ulogu medija u širem društvenom kontekstu. Sadržaj kolegija: Sadržaj kolegija zamišljen je u tri cjeline: u prvom dijelu bavit ćemo se situiranjem medijskih studija u području društvenih i humanističkih znanosti, sa fokusom na sociologiju medija. U drugom dijelu obradit ćemo osnovne komponente medijski posredovane komunikacije koje ujedno čine i okosnicu u medijskoj teoriji: medijske industrije (produkcija), medijske tehnologije, medijski sadržaji te medijske publike/korisnike. Ovdje ćemo obraditi i širu povezanost medija sa drugim društvenim institucijama. U trećem dijelu upoznat ćemo se s različitim teorijsko-istraživačkim pristupima u dijakronijskoj perspektivi. Ova cjelina uključuje i kratak pregled metoda istraživanja koje se najčešće koriste u okviru medijskih studija.
Obavezna literatura:

1. Briggs, A., Burke, P.: A Social History of the Media, Polity Press, 2005 (poglavlja II, III, VI).

2. Castells, M.: Uspon umreženog društva. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, Svezak I, Golden marketing, Zagreb, 2000 (predgovor /Mreža i sebstvo/ i poglavlje I).

3. Kunczik, M., Zipfel, A.: Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zaklada Friedrich Ebert Zagreb, 2006 (poglavlja I, II).

4. Thompson, J. B.: The Media and Modernity, A Social Theory of the Media, Polity Press and Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford, 1995 (poglavlja I, II).

1. Baran J. Stanley i Davis K. Dennis (2012): Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future

3. Milivojević, Snježana (2015): Mediji, ideologija i kultura

Schroeder, Ralph (2018): Social Theory after the Internet: Media, Technology, and Globalisation.

Preporučena literatura:

5. Bertrand, I., Hughes, P.: Media Research Methods, Palgrave Macmillan, 2004.

6. Bourdieu, P.: ?O televiziji?, u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 271-308.

7. Castells, M.: Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, Golden marketing, Zagreb, 2000.

8. Castells, M.: Internet galaksija: razmišljanja o internetu, poslovanju I društvu, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.

10. Debray, R.: ?Uvod u mediologiju? u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 323-337.

11. Habermas, J.: The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, 1991.

15. Morley, D.: Television, Audiences and Cultural Studies, Routledge, London, 1992.

16. Shields, R.: Kulture interneta. Virtualni prostori, stvarne povijesti I živuća tijela, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

19. Williams, R.: Television. Technology and Cultural Form, Fontana, Glasgow, 1974.

Ishodi učenja:

1. Definirati i klasificirati ključne koncepte u okviru medijskih studija.

2. Usporediti teorijsko-istraživačke pristupe u području medijskih studija.

3. Spoznati različite aspekte društvene uloge i funkcije medija.

4. Opisati specifičnosti medijskih sustava.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar