Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove slovenske književnosti

Šifra:
37518
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković (P, S)

Franko Burolo (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Kolegij je uvodnog karaktera i ima za cilj pružanje osnovnih informacija o kanonskim autorima i djelima slovenske književnosti. Analizom reprezentativnih lirskih, dramskih i proznih tekstova, studenti će dobiti uvid u temeljna obilježja književne vrste o kojoj je riječ, kao i općenitijih značajki razdoblja u kojem je djelo nastalo. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij nudi temeljno, uvodno znanje o slovenskoj književnosti na koje će se kasnije nadograđivati tematski uži kolegiji unutar nastavnog programa. Korištene metode: Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih interpretacija i izlaganja. Sadržaj kolegija: Kolegij je preglednog karaktera i obuhvaća reprezentativne autore i kanonska djela od razdoblja slovenskog protestantizma do početaka suvremene slovenske književnosti.
Obavezna literatura:

1. Antologija slovenske poezije (Izbor, uvod i bilješke Ciril Zlobec), Školska knjiga, Zagreb, 1993. Djela analizirana u seminaru.

2. Ivan Cesar-Jože Pogačnik, Slovenska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

3. Djela analizirana u seminaru.

Preporučena literatura:

4. Kos, Janko: Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana, 2002. (i druga izdanja)

5. Paternu, Boris: Razpotja slovenske proze, Novo mesto, 1993.

6. Pogačnik, Jože/Zadravec, Franc: Istorija slovenačke književnosti, Beograd, 1973.

7. Šljivarić, Aleksandar: Panorama novije slovenske proze niz dijakronijsko-tipoloških stilskih odrednica), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, sv. 14, str. 79-136, Zagreb, 1976.

8. Kocijan, Gregor: Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Ljubljana, 1983.

Ishodi učenja:

1. Klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u slovenskoj književnosti.

2. Opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove slovenske književnosti.

3. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova.

4. Prepoznati i objasniti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnog djela.

5. Kritički prosuđivati pojedine književne procese i pojavnosti u slovenskoj književnosti.

6. Upotrijebiti osnovni poredbeni pojmovnik u tumačenju djela slovenske književnosti prema drugim južnoslavenskim kulturama i književnostima.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 1 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 2 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 2 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar