Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture

Šifra:
37522
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac

Izvođači:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac (P, S)

izv. prof. dr. sc. Virna Karlić (P, S)

Opis predmeta:
U ovom predmetu studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj kulture i književnosti, od njezinih početaka do današnjih dana, te pročitati neke od kapitalnih djela srpske književnosti. Predmet Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture realizirat će kroz predavanja i seminare. Predavanjima će se studente upoznati s najvažnijim činjenicama srpske kulture, pojasnit će se osnovne karakteristike stilskih formacija i fenomena srpske književne povijesti, te uspostaviti kontekstualni okvir tumačenju pojedinih odabranih djela koja će se obrađivati u seminarima i koja su studenti obavezni pročitati. Na kraju semestra održat će se pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Ivić, Pavle: "Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije naroda": http://www.rastko.rs/isk/isk_04.html

2. Milanović, Aleksandar: Kratka istorija srpskog književnog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. (izabrana poglavlja)

3. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Prosveta, Beograd, 2004. / Prosveta, Beograd, 2002. / Nolit, Beograd, 1983.

4. Ivić, Pavle: Istorija srpske kulture: http://www.rastko.rs/isk/index_c.html (izabrana poglavlja)

5. korpus reprezentativnih književnih tekstova koji će se obrađivati u seminarima

Preporučena literatura:

6. Ivić, Pavle: Pregled istorije srpskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1998.

7. Ivić, Pavle: Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2001.

8. Mladenović, Aleksandar: Istorija srpskog jezika, Čigoja štampa, Beograd, 2008.

9. Pantić, Mihajlo: Antologija srpske pripovetke: (1945-1995), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

10. Stojković, Borivoje: Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 1979.

11. Srpska književnost u književnoj kritici, I-XII, grupa autora, ur. Jovan Hristić, Nolit, Beograd, 1966.

12. Pantić, Mihajlo: Aleksandrijski sindrom, I-II, Prosveta, Beograd, 1987; Srpska književna zadruga, Beograd, 1994.

Ishodi učenja:

1. sažeti i objasniti povijesni razvoj srpskog književnog jezika

2. nabrojiti razvojne faze srpskog književnog jezika i opisati njihova temeljna obilježja i predstavnike

3. opisati i svojim riječima objasniti proces standardizacije suvremenog srpskog jezika

4. objasniti periodizaciju srpske književnosti, identificirati njezine specifičnosti

5. skicirati žanrovsku strukturu srpske književnosti

6. imenovati reprezentativne autore i djela pojedinih stilskih formacija

7. interpretirati korpus reprezentativnih književnih tekstova

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 2 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 2 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar