Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture

Šifra:
37556
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivica Baković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivica Baković (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Pregled temeljnih povijesnih događaja, književnih i kulturnih razdoblja, autora, bitnih primjera na području graditeljstva, likovnih umjetnosti, glazbe i filma. Upoznavanje s najvažnijim kulturnim i znanstvenim institucijama u Republici Makedoniji. Studenti će ovladati općim znanjima o makedonskoj književnosti i kulturi, upoznati povijesni kontekst u kojem su nastala najznačajnija umjetnička djela i biti motivirani za proučavanje pojedinih aspekata makedonske kulture u institucijama koje će im se predstaviti na predavanjima. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu (curriculumu): Kolegij je temeljna sastavnica na kojoj će se graditi cijeli programski sustav u sljedećim studijskim godinama sa specifičnim tematskim izborima. Korištene metode: Koristit će se metode i sredstva kojima se može na optimalan način predstaviti građa ovoga jednosemestralnog kolegija (predavanja, rasprave, provjere znanja, terenska nastava, gostovanja profesora s drugih sveučilišta, pomoćna sredstva različite naravi ? filmovi, radijske snimke, knjige, tisak, zemljovidi itd.). Sadržaj kolegija: Kolegij je podijeljen u tri modula: a) povijest, b) povijest književnosti i c) kulturalni fenomeni. Prvi modul sadržava upoznavanje s bitnim povijesnim događajima i činjenicama na makedonskom tlu. Drugi se odnosi na pregled književnopovijesnih razdoblja od srednjovjekovne književnosti do početka 21. stoljeća. Treći podrazumijeva opis bitnih kulturalnih artefakata iz različitih umjetničkih područja koji su nastali na makedonskom području. Naglasak je na suvremenim umjetničkim djelima, autorima te kulturnim i znanstvenim institucijama. Uz predavanja su predviđena audiovizualna predstavljanja umjetničkih djela iz različitih povijesnih razdoblja. Studentske obveze: Seminarski rad na temu po izboru (povijesnu, književnu, kulturološku, političku?). Usmeni ispit se sastoji od tri dijela/pitanja: povijesnog, književnog i kulturološkog. Za književni dio student je dužan pročitati četiri naslova s popisa primarne literature (jedan roman, jednu dramu, izabrane antologijske pjesme dvojice autora i/ili zbirke dvojice autora po izboru te jednu antologiju novele po izboru).
Obavezna literatura:

1. Makedonska književnost (Tome Sazdov, Vera Stojčevska Antić, Dragi Stefanija, Borislav Pavlovski i Georgi Stalev). Zagreb: Školska knjiga, 1988, 1991.

2. Borislav Pavlovski. "Makedonska književnost". Vidi: "Die makedonische Literatur".

3. Kindler lexicon. Munchen-Basel-Zurich, 1992, 485-491.

4. Jovan Pavlovski - Mišel Pavlovski: "Makedonija včera i denes / Macedonia yesterday and today". Skopje: Mi-An, 1996. (Odabrana poglavlja).

5. Borislav Pavlovski. "Macedonian Literature"." Encyclopedia of World Literature in the 20 th Century". Volume 3: L-r. Farmington Hill, MI (USA): St. James Press, 1998, 143-145.

6. Leksikon stranih pisaca. Makedonski pisci. Zagreb: Školska knjiga, 2001. Suradnik za makedonsku književnost Borislav Pavlovski.

7. Leksikon svjetske književnosti. Djela. Makedonska književnost. Zagreb: Školska knjiga, 2004. Suradnik za makedonsku književnost Borislav Pavlovski.

8. natuknice: Makedonci (Jezik, Književnost, Kazalište, Likovne umjetnosti, Glazba, Film). Makedonija (Republika Makedonija). Makedonska pravoslavna crkva u: "Hrvatska enciklopedija". Svezak 6: Kn-Mak. Zagreb: LZMK, 2004, 780-789

Preporučena literatura:

9. Đorgi Pop Atanasov. "Rečnik na starata makedonska literatura". Skopje: Makedonska kniga, 1989.

10. Borislav Pavlovski, "Gospodari labirinta. Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti". Zagreb: Naklada MD, 1998. Pogovor: Gospodari labirinta, 226-286.

11. Borislav Pavlovski. "Antologija nove makedonske drame". Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000. Predgovor: Kronologija makedonske dramske književnosti i Makedonski dramatičari u Hrvatskoj, 13-100.

12. Hristo Georgievski. "Istorija na makedonskiot roman". Skopje: Matica makedonska, 2000.

13. Katica Ćulavkova. "Ulomci o makedonskoj suvremenoj književnosti". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 41-46.

14. Atanas Vangelov. "Makedonski postmoderni roman". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 47-53.

15. Borislav Pavlovski. "Odlike makedonske dramske književnosti". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 63-73.

16. Borislav Pavlovski. "Kratki pregled makedonske novelistike". Republika, godište LIX, broj 5, Zagreb, svibanj 2003, 54-62.

Ishodi učenja:

1. Objasniti osnovne smjernice povijesnog razvoja makedonske kulture

2. Klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u makedonskoj književnosti

3. Nabrojati reprezentativne autore i djela pojedinih stilskih formacija

4. Nabrojati osnovne kanonske tekstove makedonske književnosti po književnim rodovima

5. Opisati i analizirati izabrane kanonske tekstove makedonske književnosti

6. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 1 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 2 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 2 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar