Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u socijalnu antropologiju

Šifra:
38093
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak (P, S)

Opis predmeta:
Okvirni sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta Socijalna antropologija podijeljen je u petnaest cjelina 1. Određenje predmeta i metode socijalne antropologije, te odnos socijalne antropologije s njoj srodnim disciplinama. 2. Razvoj od hominida do suvremenog čovjeka i nastanak najranijih socijalnih institucija. 3. Nastanak prvih civilizacija te njihov socijalni ustroj. 4. Razlikovanje kultura i društava na povijesna i nepovijesna društva, tople i hladne kulture. 5. Kritička valorizacija teorijskih razlika evolucionista i difuzionista. 6. Običaji i obredi. 7. Znanost, umjetnost, religija, magija i socijalni poredak. 8. Kultura, civilizacija i socijalni poredak. 9. Grupe i socijalne mreže. 10. Kultura i patologija. 11. Moderna i postmoderna. 12. Jezik, nacionalna svijest i nacionalno oslobođenje. 13. Antropologija hrvatske svakodnevnice (navike, običaji) 14. Civilno društvo, demokracija i prava čovjeka. 15. Globalizacija i regionalizam. Cilj: Cilj Socijalne antropologije je pružiti elementarno znanje o nastanku i razvoju socijalnih institucija i njihovoj ulozi u ustroju društava različitih kultura, znanje koje omogućuje sagledavanje posebnih znanstvenih oblasti sociologije, etnologije, psihologije, komparativne književnosti, anglistike itd. kao sastavnog dijela cjelovitog izučavanja čovjeka, njegove prirode, društva i kulture.
Obavezna literatura:

1. Erlich, V. U društvu s čovjekom. Zagreb : Naprijed, 1968.

2. Strauss, L. Strukturalna antroplogija. Zagreb : Stvarnost, 1958.

3. Kale, E. Uvod u znanost o kulturi. Zagreb : Školska knjiga, 1988.

4. Skledar, N. Čovjek i kultura : uvod u socio-kulturnu antropologiju. Zagreb : Zavod za sociologiju : Matica Hrvatske Zaprešić, 2001.

5. Kroeber, A. L. Antropologija danas. Beograd : Vuk Karadžić, 1972.

6. de Chardin, P. T. Shvatanje o fosilnom čoveku. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 82-90.

7. Weinert, H. Fosilni čovek. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 90-101.

8. Monge, C. Biološka osnova čovekovog ponašanja. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 109-124.

9. Steward, J. H. Evolucija i proces. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 280-293.

10. Carter, G. S. Teorija o evoluciji i evolucija čoveka. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 293-308.

11. Hallowell, A. I. Kultura, ličnost i društvo. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 520-535.

12. Mead, M. Nacionalni karakter. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 555-575.

13. Bidney, D. Koncept vrednosti u modernoj antropologiji. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. str. 575-595.

Preporučena literatura:

14. Jovančić, L. Šta mi danas znamo o prvim ljudima. Beograd : zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1969.

15. Senet, A. Čovjek u potrazi za svojim precima. Zagreb : Naprijed, 1958.

16. Čanadžija, S. Što mi danas znamo o krapinskom pračovjeku. Zagreb : Školska knjiga, 1954.

17. Hawkes, J. Prethistorija. Zagreb : Naprijed, 1966.

18. Srejović, D. Lapenski Vir. Beograd : Srpska književna zadruga, 1969.

19. Eliade, M. Kovači i alkemičari. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1982.

20. Eliade, M. Šamanizam. Novi Sad : Matica srpska, 1985.

21. Roheim, G. Nastanak i funkcija kulture. Beograd : BIGZ, 1976.

22. Redcliffe-Brown, A. R. Struktura i funkcija u primitivnom društvu. Beograd : Prosveta, 1982.

23. Malinowski, B. Magija, nauka i religija. Beograd : Prosveta, 1971.

24. Malinowski, B. Naučna teorija kulture. Beograd : Vuk Karadžić, 1970.

25. Birket-Smith, K. Putovi kulture. Zagreb : Matica hrvatska, 1960.

26. Vhite, L. Nauka o kulturi. Beograd : Kultura, 1970.

27. Levy- Bruhl, L. Primitivni mentalitet. Zagreb : Kultura, 1954.

28. Levi-Strauss, C. Tužni tropi. Zagreb : Zora, 1960.

29. Wendt, H. Tražio sam Adama.Zagreb : Naprijed, 1961.

30. Kulišić, Š. Život i kultura zaostalih plemena Australije, Okeanije, Amerike i Afrike. Sarajevo : Veselin Masleša, 1960.

31. Bjerre, J. Kalahari : pračovjek u atomsko doba. Zagreb : Epoha, 1964.

32. Benedikt, R. Obrasci kulture. Beograd : Prosveta, 1976.

33. Collier, J. Indijanci obaju Amerika. Zagreb : Matica hrvatska, 1968.

34. Heller, A. Teorija istorije. Beograd : Rad, 1984.

35. Attali, J. Povijest vremena. zagreb : August Cesarec, 1992.

36. Kautsky, K. Poreklo hrišćanstva. Beograd : Kultura, 1954.

37. Mumford, L. Grad u Historiji. Zagreb : Naprijed, 1968.

38. Steward, J. H. Teorija kulturne promene. Beograd : BIGZ, 1981.

39. Weber, M. Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo : Veselin Masleša, 1989.

40. Tawney, R. H. Religija i uspon kapitalizma. Beograd : Prosveta, 1979.

41. Gross, M. Počeci moderne Hrvatske. Zagreb : Globus, 1985.

42. Morin, E. Čovek i smrt. Beograd : BIGZ, 1981.

43. Kulišić, Š. Neobični običaji. Beograd : Vuk Karadžić, 1968.

44. Freud, S. Totem i tabu. Zagreb : Stari grad, 2000.

45. Rihtman-Auguštin, D. Etnologija naše svakodnevnice. Zagreb : Školska knjiga, 1988.

46. Rihtman-Auguštin, D. Ulice moga grada. Beograd : Čigoja štampa, 2000.

47. Huizinga, J. Homo ludens. Zagreb : Naprijed, 1992.

48. Božović, R. Iskušenja slobodnog vremena. Beograd.

49. Propp, V. J. Morfologija bajke. Beograd : Prosveta, 1982.

50. Morgan, L. Drevno društvo. Beograd : Prosveta, 1981.

51. Engels, F. Porijeklo porodice i privatnog vlasništva. Zagreb : Naprijed, 1958.

52. Mead, M. Spol i temperament u tri primitivna društva. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004. (ili druga izdanja).

53. Wesel, U. Mit o matrijarhatu. Beograd : Prosveta, 1983.

54. Papić, Ž., Sklevicki, L. Antropologija žene. Beograd : Prosveta, 1983.

55. Seton-Watson, H. Nacije i države. Zagreb : Globus, 1980.

56. Fromm, E. Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb : Naprijed, 1975.

57. Lorenc, K. O agresivnosti. Beograd : Vuk Karadžić, 1970.

58. Supek, R. Društvene predrasude i nacionalizam. Zagreb : Globus, 1992.

59. Castells M. Uspon umreženog društva. Zagreb : Golden marketing, 2000.

60. Featherstone, M., Burrows, R. Kiberprostor, kibertijela i cyberpunk. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2001.

61. Krippendorf, J. Putujuće čovječanstvo. Zagreb : SNL : Zavod za istraživanje turizma, 1986.

62. Opća deklaracija o pravima čovjeka. // Revija za sociologiju. 3-4(1989).

63. Cifrić, I. Moderno društvo i svjetski etos. Zagreb : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta : HSD, 2000

Ishodi učenja:

1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja socijalne antropologije određenih sadržajem kolegija

2. Analizirati i kritički prosuđivati postojeću literaturu iz socijalne antropologije na temelju usvojenih znanja

3. Osmisliti i prezentirati seminar iz socijalne antropologije na temelju sinteze postojeće literature

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar