Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove likovnih umjetnosti

Šifra:
46966
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(V)
Nositelji:

prof. dr. sc. Frano Dulibić

Izvođači:

doc. dr. sc. Josipa Alviž (P, S, V)

prof. dr. sc. Frano Dulibić (P, S, V)

izv. prof. dr. sc. Jasmina Nestić (P, S, V)

Opis predmeta:
sadržaj kolegija: Kolegij omogućava stjecanje neophodnih znanja za karakterizaciju, analizu i interpretaciju umjetničkog djela. Tumače se različiti modeli pristupa umjetničkom djelu s obzirom na namjenu, izražajna sredstva i značenja koja karakteriziraju pojedino djelo. Potiče se razvoj specijalizirane percepcije: percepcije različitih plošnih, prostornih i kromatskih pojedinosti u slici, crtežu, grafici, plakatu ili oblikovanju predmeta različitih vrsta umjetničkog obrta te plastičko prostorne percepcije specifičnih svojstava skulpture. Građa se tumači na karakterističnim primjerima djela likovnih umjetnosti od antike do dvadeset i prvog stoljeća. Seminari se tematski nadovezuju na predavanja i sastoje se pretežno od usmenih i pismenih vježbi analize likovnog djela. Dio seminarskih zadataka studenti rješavaju u muzejskim ili galerijskim prostorima. Cilj kolegija: Cilj kolegija je razvijanje vizualne percepcije u pristupu umjetničkom djelu. Usvajanje osnovnih znanja i metoda za opis, analizu i interpretaciju umjetničkih djela slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i suvremenih medija iz svih razdoblja. Usvajanje temeljne stručne terminologije.
Obavezna literatura:

1. H. W. Janson, A. F. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2008. (odabrana poglavlja)

2. (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Uvod u povijest umjetnosti, Fraktura, Zagreb 2005. poglavlja: Warnke: Predmetna područja povijesti umjetnosti, Sauerländer: Općenito utvrđivanje predmeta, Sauerländer: Utvrđivanje vremena i mjesta nastanka te utvrđivanje autorstva djela

3. Dulibić, Frano, Osnove likovnih umjetnosti, tekstovi, bilješke i linkovi na fakultetskom sustavu Omega

Preporučena literatura:

4. Wölfflin, Heinrich, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, IPU, Zagreb 1995, str. 79-103.

5. Wölfflin, Heinrich, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb 1998.

6. Horvat Pintarić, Vera, Tradicija i moderna, HAZU, Zagreb 2009.

7. Lucie-Smith, Edward, Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson Ltd, London, 1984.

8. Umjetnost (leksikon , ur. Jadranka Damjanov), Panorama, Zagreb, 1967.

9. Pointon, Marcia, History of Art, A Student's Handbook, Routledge, London-New York 1997.

10. Arnheim, Rudolf, Umetnost i vizualno opažanje, Nova verzija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.

11. Gombrich, E. H., Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd 1984.

Ishodi učenja:

1. Usvojiti osnovna znanja i metode za likovnu analizu slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i drugih vrsta likovnih djela.

2. Ovladati temeljnom stručnom terminologijom

3. Usvojiti osnovna znanja o likovnim tehnikama

4. Prepoznavati povijesnoumjetnička razdoblja i njihove karakteristike

5. Primjeniti znanja i metodologije u usmenoj i pismenoj formi

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 1 obavezni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe