Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filmologija: Uvod u filmologiju

Šifra:
50877
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Krunoslav Lučić

Izvođači:

doc. dr. sc. Krunoslav Lučić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju filmskoga medija i teoriju filmske umjetnosti, razviti sposobnosti analize filmske forme i specifičnosti filmskoga medija. Metode podučavanja: Predavanje, seminar (analiza teorijskih tekstova i ulomaka, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba dvd projektora.
Obavezna literatura:

1. Ante Peterlić, 2001, Osnove teorije filma, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada

Preporučena literatura:

2. A Companion to Film Theory, 1999, ed. T. Miller, R. Stam, Malden-Oxford: Blackwell, str. 9 - 145. Andrew, J. Dudley, 1980, Glavne filmske teorije, Beograd: Institut za film. Arnheim, Rudolf, 1962, Film kao umetnost, Beograd: Narodna knjiga. Bazin, André, 1967, [Bazen, Andre] Šta je film? I: Ontologija i jezik, Beograd: Institut za film. Bordwell, David & Thompson, Kristin, 1985, Film Art: An Introduction (i kasnija izdanja) Bordwell, David, 2005, O povijesti filmskoga stila, Zagreb: HFS Bordwell, David, 2009, Narration in the Fiction Film, London i New York: Routledge. Buckland, Warren, 2000, The Cognitive Semiotics of Film, Cambridge: CUP. Burch, Nöel, 1972, Praksa filma, Beograd, Institut za film. Carroll, Noël, 1988, Mistifying Movies: Fads and Fallacies in Contemporary Film Theory Carroll, Noël, 1988, Philosophical Problems of Classical Film Theory, Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Casetti, Francesco, 1998, Inside the Gaze: The Fiction film and Its Spectator, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. Czeczot-Gawrak, Zbigniew [Čečot-Gavrak, Zbignjev], 1982, O počecima filmologije, Beograd: Institut za film. Czeczot-Gawrak, Zbigniew [Čečot-Gavrak, Zbignjev], 1984, Istorija filmske teorije do 1945. godine, Beograd: Institut za film. Gilić, Nikica, 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb; AGM. Gilić, Nikica, 2007, Uvod u teoriju filmske priče, Zagreb: Školska knjiga. Laffay, Albert [Lafe, Alber], 1971, Logika filma, Beograd: Institut za film. Lotman, Jurij, 1976, Semiotika filma, Beograd: Institut za film. Metz, Christian, 1973, Ogledi o značenju filma I, Beograd: Institut za film. Metz, Christian, 1978, Ogledi o značenju filma II, Beograd: Institut za film. Peterlić, Ante, 1983, Ogledi o devet autora, Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost. Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Russian Formalist Film Theory, 1981, ur. Herbert Eagle, Michigan Slavic Materials, No. 19, University of Michigan. Singer, Irving, 1998, Reality Transformed: Film as Meaning and Technique, Cambridge - London: The MIT Press. Stam, Robert, 2000, Film Theory: An Introduction, Malden - Oxford: Blackwell Suvremena teorija filma: kognitivistički pristup, Hrvatski filmski ljetopis, br. 19/20, str. 5-62. Teorija filma, 1979, ur. D. Stojanović, Beograd: Nolit - izabrati 2 dijela/2 bloka tekstova Tudor, Andrew, 1979, Teorije filma, Beograd: Institut za film. Turković, Hrvoje, 1986, Metafilmologija, strukturalizam, semiotika, Zagreb: Filmoteka 16. Turković, Hrvoje, 1988, Razumijevanje filma. Ogledi iz teorije filma, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske. Turković, Hrvoje, 1996, Umijeće filma. Esejistički uvod u film i filmologiju, Zagreb: Hrvatski filmski savez. Turković, Hrvoje, 2008, Retoričke regulacije. Stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja, Zagreb: AGM. Turković, Hrvoje, 2010, Nacrt filmske genologije, Zagreb: Matica hrvatska. Wollen, Peter, 1972, Znaci i značenje u filmu, Beograd: Institut za film. 3) Pomoćna Filmska enciklopedija, 1986-1990, ur. Ante Peterlić, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Filmski leksikon, 2003, ur. B. Kragić i N. Gilić, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža. (http://film.lzmk.hr/projekt.aspx) The Film Encyclopedia, 1994, ur. Ephraim Katz, New York: HarperPerennial. Hrvatski filmski ljetopis, arhiva brojeva 9-60: http://www.hfs.hr/hfs/ljetopis_list_pdf.asp www.imdb.com

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar