Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filmologija: Filmske stilske epohe

Šifra:
50894
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nikica Gilić

Izvođači:

prof. dr. sc. Nikica Gilić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Omogućiti studentima slojevit uvid u povijesne fenomene u svjetskom filmu , razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa povijesti filma. Metode podučavanja: Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala. Metode ocjenjivanja: STUDENTSKE OBVEZE: praćenje nastave (najviše tri izostanka), aktivno sudjelovanje u radu kolegija. ISPIT se polaže putem dva kolokvija ili seminarskim radom od 15 kartica iz područja filmske historiografije i stilistike. Taj se seminarski rad prijavljuje najkasnije do prvog kolokvija, a cjelovita prva verzija može se predati najkasnije do drugog kolokvija. Sastavni je dio završne ocjene i evaluacija participiranja u nastavi. Ukoliko student ne izabere polagati ispit seminarskim radom, a ne uspije položiti oba kolokvija, odgovarat će građu kolegija na usmenom ispitu. Na usmenom ispitu, uz građu s predavanja i seminara, student odgovara temeljnu literaturu te barem jednu knjigu ili pet članaka/poglavlja s popisa dopunske literature.
Obavezna literatura:

1. Peterlić, Ante, 2008, Povijest filma: rano i klasično razdoblje, Zagreb, Hrvatski filmski savez (drugo izdanje 2009.) - Peterlić, Ante, 2002, Studije o devet filmova , Zagreb, Hrvatski filmski savez - Peterlić, Ante, 2001, Osnove teorije filma, Zagre

Preporučena literatura:

2. Ajanović, Midhat, 2004, Animacija i realizam, Zagreb, HFS. - Barbaro, Umberto, 1976, Neorealismo e realismo, Roma, Editori riuniti. - Bordwell, David, 2008, The Poetics of cinema, New York, London, Routledge. - -ll- , 2006, The way Hollywood

3. Paulus Irena, Kubrickova glazbena odiseja, Zagreb, 2011, Pozitiv film (ili: Paulus, Irena, "Glazba u filmu 2001: Odiseja u svemiru"; u zborniku 3-2-1, KRENI!, ur. N. Gilić, Zagreb, 2006, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/ FF Press/ Odsjek za kom

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar