Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Šifra:
50932
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
0.0
Opterećenje:
30(V)
Nositelji:

Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

Nikolina Skender, pred.

Nenad Krošnjar, pred.

Izvođači:

Goran Marić, pred. (V)

Nenad Krošnjar, pred. (V)

Nikolina Skender, pred. (V)

Svetlana Božić Fuštar, v. pred. (V)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture : 1. učenje novih motoričkih znanja, 2. usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja, 3. sprečavanje procesa deterioracije ili preranog smanjivanja razina osobina i sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti, 4. osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena, 5. promicanje tjelovježbene i sportske kulture. Metode podučavanja: Metode rada su povezani skupovi postupaka pomoću kojih se priprema i provodi proces tjelesnoga vježbanja u svim vrstama rada tjelesnog i zdravstvenog područja. 1. metode prikazivanja motoričkog zadatka: metoda usmenoga izlaganja , metoda postavljanja i rješavanja, metoda oponašanja i poistovjećivanja, metoda pokazivanja (demonstracije) 2. metode učenja: sintetička, analitička, kombinirana, situacijska, vizualizacijska - nemotorička metoda 3. metode uvježbavanja: a) metoda uvježbavanja (usvajanja) nepoznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardnoga izvođenja, metoda predvježbi, metoda ponavljanja poznatoga b) metoda uvježbavanja (usavršavanja) poznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardno-ponavljajućega izvođenja, metoda varijabilnoga izvođenja, metoda situacijskoga izvođenja 4. metode vježbanja: intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja 5. metode sigurnost: metoda sprječavanja ili prevencije, metoda čuvanja ili zaštite, metoda pomaganja ili asistencije 6. metode nadzora: metoda praćenja vježbanja, metoda usmjeravanja vježbanja, metoda zaustavljanja vježbanja 7. pomoćni postupci verbalne (brojanje, slogovanje, uzvikivanje) i neverbalne (pokazivanje (gestikulacija) rukama, pljeskanje, lupkanje, glazba, zviždanje) komunikacije 8. ostalo Odabrane metode rada koriste se po potrebi tijekom provedbe pojedinih kinezioloških aktivnosti. Predmet Tjelesna i zdravstvena kulture nema brojčane ocjene, a za sada niti ECTS bod(ove). Za izvršenje obveza na predmetu TZK potrebni su redovni dolasci, zalaganje i aktivno sudjelovanje na 80% od ukupnog broja sati nastave (30 nastavnih sati semestralno, 2 sata tjedno x 45 min)
Obavezna literatura:

Schmidt, Colin, E. (2009): Nogomet: napredne vježbe

Preporučena literatura:

Bagarić, Irena i Vadjon, Ivančica (2020): 1. Vježbe za muskuloskeletno zdravlje / Exercises for the musculoskeletal health

Moore, A. (2010): Standardni plesovi/ Ballroom dancing

Mišigoj Duraković, M. (2008): Kinatropologija/biološki aspekti tjelesnog vježbanja

Jukić, I. i Marković, G. (2005): Kondicijske vežbe s utezima

Janković, V. I Marelić, N. (2003): Odbojka za sve

Sertić, H. (2004): Osnove borilačkih sportova

Wilson, L. (2003): Ultimate Guide to Cheerleading

Anderson, B. (2001): Stretching

Čorak, N. (2001): Fitness Bodybuilding

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001): Kontracepcija/vodič za metode i sredstva

Clark, N. (2000): Sportska prehrana

Mahesvarananda, P.M. (2000): Sustav joga u svakodnevnom životu

Mišigoj Duraković, M. i suradnici (1999): Tjelesno vježbanje i zdravlje

Jagdić Rukavina, A.M. (2019): Body tehnika/ naučite slušati svoje tijelo

Lijepa i aktivna (2016): Trčanje-vodič za početnike

Siler, B. (2000): Pilates tijelo/The PIates Body

Clark, N. (2008): Sportska prehrana

Šiljeg, K. (2018): Plivanje

Keros, P. i Pećina , M. (2020): Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava

Babić Naglić Đ. i suradnici (2013): Fizikalna i rehabilitacijska medicina

Jajčević, Z. (2010): Povijest sporta i tjelovježbe

Babić Z. (2018): Sportska kardiologija: kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti

Arnold, G. Nelson, Kokkonen, J. (2011): Anatomija istezanja/Vodič za povećanje gipkosti i mišićne snage

Volčanšek, B. (2002): Bit plivanja

Anderson, B., Burke, E., Peal, B. (1997): Fitness za sve/Programi treninga za žene i muškarce

Caliguri, P., Herbst, D. (2005): Nogomet: tehnike i taktike za vrhunsku igru

Matković, B., Knjaz, D. Rupčić, T. (2015): Temelji košarkaške igre: materijali za nastavu

Rubin, P. (2004): Košarka/ Taktika

Kondrič, M., Furjan-Mandić, G. (2002): Fizička priprema stolnotenisača

Gus, G. (1992): Jazz Dance

Mišigoj Duraković, M. i suradnici (2018): Tjelesno vježbanje i zdravlje

Ishodi učenja:

2. 1. Ponoviti zadane nove elemente pojedine kineziološke aktivnosti u serijama;

3. 2. Demonstrirati nekoliko osnovnih i specifičnih vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost;

4. 3. Prikazati tehničkih i/ili taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti;

5. 4. Demonstrirati pravila pojedine kineziološke aktivnosti;

6. 5. Pokazati pravilno izvođenje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti;

7. 6. Demonstrirati vježbe snage i gibljivosti u svrhu prevencije mišićno-koštanih poremećaja

8. 7. Preispitati usvojene prehrambene navike i navike redovite tjelovježbe.

9. 8. Izdvojiti specifična motorička znanja i vještine u funkciji obavljanja zanimanja.

10. 9. Integrirati motorička znanja i vještine za samostalno tjelesno vježbanje i/ili natjecanje.

12. 10. Kreirati aktivni odmor (aktivna stanka između učenja, na poslu, tijekom slobodnog vremena).

Preduvjeti za upis predmeta:

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
1 Anglistika prijediplomski 4 obavezni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 obavezni
3 Antropologija prijediplomski 4 obavezni
4 Arheologija prijediplomski 4 obavezni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 4 obavezni
7 Filozofija prijediplomski 4 obavezni
8 Filozofija prijediplomski 4 obavezni
9 Fonetika prijediplomski 4 obavezni
10 Francuski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
11 Germanistika prijediplomski 4 obavezni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
13 Hungarologija prijediplomski 4 obavezni
14 Indologija prijediplomski 4 obavezni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 obavezni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 obavezni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 obavezni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 obavezni
20 Kroatistika prijediplomski 4 obavezni
21 Kroatistika prijediplomski 4 obavezni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
23 Lingvistika prijediplomski 4 obavezni
24 Pedagogija prijediplomski 4 obavezni
25 Pedagogija prijediplomski 4 obavezni
26 Poljski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
28 Povijest prijediplomski 4 obavezni
29 Povijest prijediplomski 4 obavezni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 4 obavezni
31 Psihologija prijediplomski 4 obavezni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
33 Ruski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
35 Sociologija prijediplomski 4 obavezni
36 Sociologija prijediplomski 4 obavezni
37 Španjolski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 4 obavezni
41 Turkologija prijediplomski 4 obavezni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 4 obavezni
43 Arheologija prijediplomski 4 obavezni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 4 obavezni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 4 obavezni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 4 obavezni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 4 obavezni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 4 obavezni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 4 obavezni
51 Judaistika prijediplomski 4 obavezni
59 Talijanistika prijediplomski 4 obavezni
60 Talijanistika prijediplomski 4 obavezni
3010 Povijest i geografija; smjer: nastavnički integrirani prijediplomski i diplomski 4 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe