Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku

Šifra:
51119
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Iva Kaić

Izvođači:

doc. dr. sc. Iva Kaić (P)

Opis predmeta:
Cilj: Usvojiti znanja o početku i razvoju grčke kolonizacije na Istočnoj jadranskoj obali, o autohtonim zajednicama na području Ilirika te o rimskom osvajanju prostora Ilirika, kao i o materijalnoj ostavštini i duhovnoj kulturi Grka i Rimljana u Hrvatskoj. Sadržaj: Uvod: literatura + definicija + vremenski okvir + počeci grčke kolonizacije na Mediteranu Jadran u grčkoj mitologiji Autohtone zajednice na prostoru Ilirika Iliri i Grci na istočnoj obali Jadrana Neubicirane grčke kolonije Narona - grčki emporij Urbanističke karakteristike kolonijalnih polisa - Issa Pharos Starogradsko polje Tragurion i Epetion: isejske subkolonije Salona i Grci Pokretni nalazi iz grčkih gradova na istočnoj obali Jadrana Rimsko osvajanje Ilirika Rimske kolonije i municipiji na istočnoj obali Jadrana Status grčkih istočnojadranskih kolonija u rimsko doba Metode podučavanja: Predavanja uz pomoć tehničke opreme. Metode ocjenjivanja: Uspješno položen usmeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.
Obavezna literatura:

J. Poklečki (ur.) (2010): Antički Grci na tlu Hrvatske, Zagreb

M. Šegvić, D. Marković (ur.) (2014): Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura: Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 27.3. - 25.5. 2014.

M. Zaninović (2015): Ilirski ratovi

Preporučena literatura:

M. Milićević Bradač (2007): Die Griechen in Kroatien, u: M. Sanader (ur.), Kroatien in der Antike

Suić, Mate (2003): Antički grad na istočnom Jadranu

R. Matijašić (2009): Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana

P. Cabanes (2002): Iliri od Bardileja do Gencija : (IV.-II. stoljeće prije Krista)

N. Cambi (2002): Antika

M. Sanader: Zbirka starogrčke koroplastike na Brijunima, Opuscula Archaeologica 21, 1997 (1998), 37-66

M. Sanader (2002): Issa prije Dionizija Sirakuškog, u: N. Cambi, S. Čače, B. Kirigin (ur.), Grčki utjecaji na istočnoj obali Jadrana, Split 2002

M. Sanader (2005): Die Griechen am ostadriatischen Festland und der vorgelagerten Inselwelt, u: G. Grabherr et al. (ur.), Vis Imaginum (Festschrift für Elisabeth Walde zum 65. Geburtstag), Innsbruck 2005

J. Brunšmid: Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, Split 1998

B. Kirigin: Issa, Zagreb 1995

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći usvojiti kronologiju grčke kolonizacije na Istočnoj obali Jadrana

2. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja o grčkoj kolonizaciji istočnog Jadrana u širi geografski i kulturni kontekst.

3. Studenti će moći usvojiti kronologiju rimske kolonizacije Ilirika

4. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja o rimskoj kolonizaciji Ilirika u širi geografski i kulturni kontekst.

5. Studenti će moći steći znanja nužna za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 obavezni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
12 Grčki jezik i književnost prijediplomski 7 izborni
22 Latinski jezik i književnost prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja