Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Umjetnost nakon 1900.

Šifra:
51174
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić

Izvođači:

Patricia Počanić (S)

izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić (P, V)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je kolegija upoznavanje povijesnog razvoja moderne i suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu, najznačajnijih pokreta, pravaca, ključnih umjetnika i djela. Posebna pažnja posvećena je razvijanju kritičkog promišljanja kroz fokusiranje na pojedine problematski postavljene teme, te usavršavanju pismenog i usmenog izražavanja studenata. Metode podučavanja: Predavanja, seminari, vježbe / terenska nastava, e-učenje, samostalni zadaci, mentorski rad. Metode ocjenjivanja: Pismeni ispit (dva kolokvija tijekom nastave ili integralni ispit), seminarski rad (usmeno izlaganje i pismeni seminar). Ocjenu sadržava: 5% usmeno izlaganje seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti nakon 1900. 10% pismena verzija seminara na temu iz hrvatske povijesti umjetnosti nakon 1900. 45% prvi kolokvij i 40 % drugi kolokvij ili 85% pismeni ispit tijekom ispitnih rokova Prvi kolokvij donosi veći broj bodova jer je u njega uključen i sadržaj s trodnevne terenske nastave u Beču.
Obavezna literatura:

1. AAVV, Umjetnost 20. stoljeća, ur. Ingo F. Walter, Zagreb: Taschen / VBZ, 2005. (odabrana poglavlja)

2. AAVV, Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti, ur. Zvonko Maković, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2007., str. 24-81.

3. AAVV, Hrvatska umjetnost: Povijest i spomenici, ur. Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti - Školska knjiga, 2010. (odabrana poglavlja)

4. AAVV, K 15. Pojmovnik nove hrvatske umjetnosti, ur. Krešimir Purgar, Zagreb: Art magazin Kontura, 2007. (odabrana poglavlja)

5. AAVV, Nova umjetnička praksa 1966.-1978., ur. Marijan Susovski, Zagreb: GSU, 1978. , str. 21-34.

6. AAVV, Tisuću godina hrvatskog kiparstva, ur. Igor Fisković, Zagreb: MGC, 1997., str. 317-344.

7. Nena Dimitrijević, Gorgona, Zagreb: Galerije grada Zagreba, 1977.

8. Ješa Denegri, Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj 2:  geometrijske tendencije u hrvatskoj umjetnosti, Split: Logos, 1985., str. 11-36, 48-60.

9. Ivanka Reberski, Realizmi dvadesetih godina i hrvatsko slikarstvo, Zagreb: Umjetnički paviljon, 1994., str. 31-51.

10. Zdenko Rus, Apstraktna umjetnost u Hrvatskoj 1:  slikarstvo, egzistencija, apstrakcija, Split: Logos, 1985., str. 29-52.

11. Predavanja i prezentacije dostupne na sustavu za učenju na daljinu Omegi

Preporučena literatura:

12. AAVV, Concepts of Modern Art, ur. Nikos Stangos, London: Thames & Hudson, 1995.

13. Hal Foster; Rosalind Krauss; Yve-Alain Bois; Benjamin Buchloh, Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London: Thames & Hudson, 2004.

14. Grgo Gamulin, Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća, Zagreb: Naprijed, 1988.

15. Grgo Gamulin, Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća, Zagreb: Naprijed, 2001.

16. Zvonko Maković, Lica - Alternativna povijest moderne umjetnosti, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2007.

17. Linda Wintraub, Art on the Edge and Over, Litchfield: Art's Insight's, 1996.

18.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
29 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
29 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
29 Povijest prijediplomski 5 izborni
30 Povijest umjetnosti prijediplomski 5 obavezni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe