Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Terorizam i društvo

Šifra:
51332
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirko Bilandžić

doc. dr. sc. Josip Pandžić

Izvođači:

doc. dr. sc. Josip Pandžić (P, S)

prof. dr. sc. Mirko Bilandžić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj kolegija je osposobiti studente za ovladavanje temeljnim kategorijama terorizma odnosno upoznati ih sa uzrocima nastanka terorizma, povijesnim i kontekstualnim razvojem terorizma, vrstama terorizma, terorističkim aktima i oblicima terorističkog organiziranja te politikama, strategijama i tehnikama za suzbijanje terorizma Time će studenti steći znanja potrebna za kompetentnu analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija terorizma te se osposobiti za samostalno istraživanje institucija i fenomena na tom području. Metode podučavanja: Kolegij Terorizam i društvo će se realizirati posredstvom predavanja i seminara. Nastavne metode koje će biti korištene na kolegiju su: predavanja, grupne diskusije, prezentacije te analize slučajeva (case studies i country studies). Metode ocjenjivanja: Način polaganja ispita: Nakon odslušanih predavanja polaže se završni usmeni ispit. Elementi konačne ocjene (maksimalno 100 bodova) su: a) prisustvovanje predavanjima i aktivno sudjelovanje na nastavi (pitanja, komentari, analize) - maksimalno 15 bodova; b) prisustvovanje seminarima, konzultiranje seminarske literature i aktivno sudjelovanje na seminarskoj nastavi - maksimalno 30 bodova; c) izrada individualnog projekta (ili seminara) što uključuje pisani izvještaj i prezentaciju njegovog sadržaja - maksimalno 15 bodova; d) završni usmeni ispit - maksimalno 40 bodova. Uspjeh na predmetu predstavlja zbir ostvarenih bodova, a ocjena uspjeha izvršit će se prema sljedećoj tablici: a) izvrstan (90-100 bodova); b) vrlo dobar (80-89 bodova); c) dobar (60-79 bodova); d) dovoljan (51 do 59 bodova); e) nedovoljan (50 bodova i manje)
Obavezna literatura:

Bilandžić, Mirko (2014): Sjeme zla: uvod u studije terorizma

Jackson, Richard (ed.) (2016): Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies

Preporučena literatura:

Bilandžić, Mirko (2010): Sjeme zla: elementi sociologije terorizma

3. Blakeley, Ruth (2009.) State Terrorism and Neoliberalism: The North in the South, London, New York: Routledge.

4. Chaliand, Gerard; Blin, Arnaud (2007.)(eds.) The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

5. Combs, C. Cindy; Slann, Martin (2007.) Encyclopedia of Terrorism, Revised Edition, New York: Facts On File.

6. Council of the European Union, Brussels, 30 November 2005, The European Union Counter-Terrorism Strategy, http://register.consilium.eu.int/.

7. Cronin, Kurth Audrey (2009.) How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

8. Gerges, A. Fawaz (2011.) The Rise and Fall of Al Qa'ida, New York: Oxford University Press.

9. Hudson, A. Rex (1999.) The Sociology and Psychology of Terrrorism: Who Becomes a Terrorist and Why?, A Report Prepared under an Interagency Agreement by the Federal Research Division, Library of Congress, Washington.

10. Jackson, Richard; Murphy, Eamon; Poynting, Scott (2010.)(eds.) Contemporary State Terrorism: Theory and practice, London, New York: Routledge.

11. Wilkinson, Paul (2011.) Terrorism versus Democracy: The liberal state response, Third edition, Abingdon/New York: Routledge.

Khosrokhavar, Ferhad (2017): Radikalizacija

Miller, A. Martin (2013): The Foundations of Modern Terrorism: State, Society and the Dynamics of Political Violence

Mullins, Sam (2016): 'Home-Grown' Jihad: Understanding Islamist Terrorism in US and UK

Crenshaw, Martha; LaFree, Gary (2017): Counterring Terrorism

Gerges, A. Fawaz (2018): ISIS

Schmid, P. Alex (2013): Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review

Azinović, Vlado; Bećirević, Edina (2017): A Waiting Game: Assessing and Responding to the Threat from Returning Foreign Fighters in the Western Balkans

Vlada Republike Hrvatske (2015): Nacionalna strategija za suzbijanje i prevenciju terorizma

Ishodi učenja:

1. Objasniti i razumjeti temeljne pojmove

2. Razumijeti socijalni, povijesni i politički kontekst nastanka terorizma

3. Razumijeti socijalni dinamizam terorizma i teoriju valova terorizma

4. Shvatiti suvremene protuterorističke politike i strategije

5. Kritički evaluirati suvremene protuterorističke politike i strategije

6. Komparativno analizirati organizacijske oblike i socijetalnost terorističkih organizacija

7. Razumijeti i analizirati teroristička djelovanja

8. Primjeniti stečena zanja u protuterorističkom djelovanju

9. Steći znanja potrebna za kompetentnu analizu društvenog značenja i socijetalnih dimenzija terorizma

10. Osposobiti se za samostalno istraživanje institucija i fenomena na tom području.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
27 Portugalski jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar