Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Teorije kulturne antropologije

Šifra:
51728
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Duško Petrović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Duško Petrović (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je predmeta osposobiti studente za korištenje teorijskih pristupa u antropologiji, uvesti ih u temeljne probleme antropoloških teorija danas te ukazati na interdisiplinarna područja u kojima antropologija ima ključnu ulogu Metode podučavanja: slušanje predavanja, čitanje tekstova, rasprava Metode ocjenjivanja: Ispit s otvorenom knjigom.
Obavezna literatura:

1. Barnard, A.(2011) Povijest i teorija antroplogije, Jesenski i Turk, Zagreb

2. Clifford, J. $ Marcus, G. (eds.) (1987) Writing Culture, University of California Press.

3. Geertz, C. (1998) Tumačenje kultura, XX vek, Beograd.

4. Eco, U.(1973) Kultura, informacija, komunikacija, Nolit, Beograd.

5. Foucault, M (1994) Znanje i moć, Nakladni zavod Globus, Zagreb.

6. Borland, K. (1998) 'That's Not What I Said' u: Perks, R. & Thomson, A., Oral History Reader, Routledge, London & New York

7. Rihtman Auguštin, D. (2001) Etnologija i etnomit, Naklada PUBLICA, Zagreb.

Preporučena literatura:

8. Asad, T. (ed) (1973) Anthropology and the Colonial Encounter, Humanity Books, New York.

9. Biti, V. (2000) Pojmovnik suvremene književne i kulturalne teorije, Matica Hrvatska, Zagreb.

10. Eriksen T. & Nielsen, F. (2001) A History of Anthropology, Pluto Press, London.

11. Lewin, E. (2006) Feminist Anthropology: A Reader, Blackwell, Malden.

12. Bošković, A. (2010) Kratak uvod u antropologiju, Jesenski i Turk, Zagreb.

13. Butler, J. (2000) Nevolje s rodom, Ženska infoteka, Zagreb

14. Eriksen, T. (2004) Etnicitet i nacionalizam, XX vek, Beograd.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 3 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 3 obavezni
3 Antropologija prijediplomski 4 izborni
3 Antropologija prijediplomski 5 izborni
3 Antropologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar