Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Temeljni pojmovi ekologije čovjeka

Šifra:
52352
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak (P, S)

Opis predmeta:
Kolegij Temeljni pojmovi ekologije čovjeka pružit će znanje o međudjelovanju biološkog i sociokulturnog okoliša na čovjeka tijekom njegove evolucije, od pračovjeka do današnjih dana. Objasnit će se osnovni pojmovi ekološke prilagodbe - spontani i uvjetovani (selekcija, adaptacija). Ovim kolegijem studenti dobivaju temeljne pojmove o ekologiji, ekologiji čovjeka i socijalnoj ekologiji. Ekologija čovjeka daje prikaz o općoj ekologiji i adaptaciji čovjeka na okoliš kroz genetičke (poligenetske i monogenetske) i fiziološke prilagodbe (odgovor organizma na vanjske utjecaje kao stvaranje ili gubitak topline, hipoksiju i dekompresiju) te sociokulturnu adaptaciju čovjeka na prirodne promjene (demografija, bolesti). Socijalna ekologija sagledava socijalnu i kulturnu dimenziju odnosa ljudi s njihovim prirodnim okolišem (iskorištavanje resursa, antropocentrizam i eko/biocentrizam, globalna socijalno-ekološka kriza, njeni uzroci i rješenja).
Obavezna literatura:

Moran, E. F. (2007): HUMAN ADAPTABILITY: AN INRODUCTION TO ECOLOGICAL ANTHROPOLOGY

Preporučena literatura:

Heath, D.; Williams, D. Reid (1981): MAN AT HIGH ALTITUDE: THE PATOPHYSIOLOGY OF ACCLIMATIZATION AND ADAPTATION

Guyton, Arhur C.; Hall, John E. (2006): MEDICINSKA FIZIOLOGIJA. 11. izdanje

Ishodi učenja:

1. razumjeti kako je čovjek mogao preživjeti u različitim geografskim uvjetima

2. analizirati različite načine prilagodbe čovjeka

3. dati primjere kako se adaptacija odrazila na čovjekovu genetičku i fiziološku strukturu te socijalno i kulturno nasljeđe

4. kritički analizirati relevantne znanstvene radove (korištene metode, obrada podataka, argumenti, zaključci)

5. istražiti relevantnu literaturu na odabranu temu i pripremiti samostalno usmeno seminarsko izlaganje

6. Raspraviti o uzorcima, posljedicama i potencijalnim rješenjima suvremene socijalno-ekološke krize

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
3 Antropologija prijediplomski 6 obavezni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar