Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka

Šifra:
52496
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac

Izvođači:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: U ovom kolegiju studenti bi trebali steći temeljan uvid u razvoj srpske poezije u devetnaestom stoljeću. Po odslušanom kolegiju studenti trebaju znati vladati imenima najznačajnijih pjesnika 19. stoljeća, njihovih zbirki i pjesama, te razumjeti mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima poezije, te razumjeti suodnos kulture pisane i usmene književnosti u tom periodu. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj se kolegij u opći kurikulum studija srpske književnosti uklapa kao problemski kolegij kojim se razrađuje problematika naznačena u općem pregledu srpske književnosti i kulture s kojim su studenti upoznati tijekom prve godine studija, odnosno kao kolegij koji postavlja temelje za tumačenje književnih procesa kasnijih razdoblja srpske književnosti koji će studenti slušati tijekom treće godine studija, odnosno u poslijediplomskom studiju. Korištene metode: U prvom terminu kolegija predavanjem će se dati kontekst razumijevanja građe i pristupa građi, koja će se kasnije temeljitije obrađivati u seminarima. Studenti će čitati tekstove, kako bi na nastavi aktivno mogli sudjelovati u analizi i interpretaciji poezije.
Obavezna literatura:

1. Popović, Bogdan: Antologija novije srpske lirike (bilo koje izdanje)

Preporučena literatura:

2. Antologija srpskog pesništva, ur. Miodrag Pavlović (bilo koje izdanje)

3. Kojen, Leon: Studije o srpskom stihu, Knjižarnica Zorana Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad, 1996.

4. Matić, Svetozar: Naš narodni ep i naš stih : ogledi i studije, Novi Sad, Matica srpska, 1964.

5. Pavlović, Miodrag: Eseji o srpskim pesnicima, Beograd, 1981.

Ishodi učenja:

1. izdvojiti najvažnije srpske pjesnike 19. stoljeća, njihove pjesničke zbirke i antologijske pjesme

2. opisati razvoj poezije i poetskih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća

3. imenovati mijene u poetičkim, stilskim i metričkim svojstvima srpske poezije 19. stoljeća

4. prikazati suodnos kulture pisane i usmene književnosti u danom razdoblju

5. istražiti problematiku stvaralačkog stapanja iskustva klasicizma, evropske romantičarske poezije i srpske narodne poezije

6. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća s obzirom na kriterij prožimanja usmene i pisane književnosti

7. planirati temu seminarskog rada, formulirati strukturu rada, skupiti potrebnu literaturu

8. izabrati opciju u seminarskoj raspravi; preispitati općevažeće stavove o autorima čiji se tekstovi analiziraju

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar