Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka

Šifra:
52500
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac

Izvođači:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente sa problematikom srpske književnosti devetnaestog stoljeća. Usvojit će se temeljni uvidi u periodizacijske i žanrovske sistematizacije književne građe, te vladanje imenima najznačajnijih autora i njihovih djela. Drugi je cilj kolegija osposobiti studente da na temelju sekundarne literature ovladaju metodologijom književne analize i interpretacije pripovijednih tekstova, te da ovladaju korpusom znanja potrebnih za formiranje jasne spoznaje o ulozi deventaestostoljetne proze u formiranju suvremene srpske proze. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj se kolegij u opći kurikulum studija srpske književnosti uklapa kao problemski kolegij kojim se razrađuje problematika naznačena u općem pregledu srpske književnosti i kulture s kojim su studenti upoznati tijekom prve godine studija, odnosno kao kolegij koji postavlja temelje za tumačenje književnih procesa kasnijih razdoblja srpske književnosti koji će studenti slušati tijekom treće godine studija, odnosno u poslijediplomskom studiju. Korištene metode: U ovom će se kolegiju smjenjivati predavanje, seminarski rad, kao i studentski seminarski radovi za koje će studenti proučiti preporučenu literaturu, a zatim izložiti kolegama, nakon čega će slijediti razgovor o toj temi kao polazište za interpretaciju.
Obavezna literatura:

1. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Nolit, Beograd, 1983.

2. Ivanić, Dušan: Svijet i priča, Beograd,, 2002

3. Živković, Dragiša: Europski okviri srpske književnosti , Prosveta, Beograd, 1970.

Preporučena literatura:

4. V. Gligorić: Srpski realisti, Prosveta, Beograd, 1960.

5. Vučenov, Dimitrije: O srpskim realistima i njihovim prethodnicima, Beograd,

Ishodi učenja:

1. imenovati najvažnije srpske pripovjedače 19. stoljeća

2. objasniti razvoj pripovijetke i proznih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća

3. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća

4. izdvojiti usmene prozne žanrove i prikazati njihov utjecaj na formiranje umjetničkih pripovjedaka

5. komentirati ideološki okvir kritičkog realizma u srpskoj književnosti

6. usporediti žanrove pripovijetke i romana te identificirati njihova preklapanja

7. analizirati dezintegraciju realističkih modela pripovijedanja

8. razlikovati modele srpske pripovijetke 19. stoljeća

9. osmisliti temu seminarskog rada iz područja kolegija, organizirati strukturu rada, prikupiti potrebnu literaturu

10. obraniti stav u raspravi na seminaru; kritički preispitati pročitanu građu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
29 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
29 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
29 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar