Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Makedonska književnost: Makedonska drama

Šifra:
52568
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivica Baković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivica Baković (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznati student(ic)e s kazalištem na tlu Makedonije i razvojem drame u makedonskoj književnosti na primjerima reprezentativnih tekstova od 19. do kraja 20. stoljeća. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij je obavezan za student(ic)e treće godine studija makedonskog jezika i književnosti, a izborni ostalim studenti(ca)ma Filozofskog fakulteta. Korištene metode: Uz predavački dio na kojem će se studenti(ce) upoznati s osnovnim teorijskim pojmovima te književno/kazališno-povijesnim činjenicama, naglasak će biti na samostalnim analizama studenata u obliku zadaća (i izlaganja). Predviđene su i projekcije izabranih kazališnih predstava i teatrološkog materijala o povijesti kazališta na tlu Makedonije. Sadržaj kolegija: Kolegij je zamišljen intermedijalno. Uz pregled osnovnih teatroloških pojmova te pojmova važnih za analizu dramskoga teksta, pregled kazališnih i izvedbenih tradicija na tlu Makedonije od antike do danas u prvom će planu biti analize reprezentativnih dramskih tekstova od 19. do kraja 20. stoljeća. Budući da je drama žanr koji obitava u sferi između književnosti i izvedbe, zahvaljujući dostupnim snimkama reprezentativnih predstava, studenti će imati priliku ukratko se upoznati i s razvojem glumačkih tehnika i režije u makedonskom kazalištu.
Obavezna literatura:

1. Antologije: Branko Hećimović, Borislav Pavlovski. Suvremene makedonske drame. Zagreb: Znanje, 1982.Borislav Pavlovski. Nova makedonska drama. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000.

2. Borislav Pavlovski. Kronologija makedonske dramske književnosti. u: Antologija nove makedonske drame. Zagreb: Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2000, 13-90.

3. Patrice Pavis, Pojmovnik teatra, Zagreb, 2004. (odabrani pojmovi)

Preporučena literatura:

4. Georgi Stardelov, Jelena Lužina, Ivan Džeparoski, Teatarot na počvata na Makedonija od antikata do denes, Skopje, 2004. (tekstovi: Tome Janakievski, Antičkiot teatar na počvata na Makedonija (57-87); Mišel Pavlovski, srednovekovniot teatar na počvata na Makedonija (87-111); Jelena Lužina, Bitovskata dramska i teatarska paradigma (125-144); Nada Petkovska, Sovremenata drama i teatar vo Makedonija (171-179)).

5. Hristo Georgievski. Istorija i poetika na makedonskata drama. Skopje, 1996. (odabrana poglavlja)

Ishodi učenja:

1. Opisati razvoj kazališta na makedonskom prostoru

2. Nabrojiti makedonske kanonske dramatičare

3. Objasniti razvoj makedonske dramske književnosti kroz književnopovijesna razdoblja

4. Opisati i analizirati kanonske dramske tekstove makedonske književnosti

5. Primijeniti stečena književnoteorijska znanja na drugim dramskim tekstovima

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 3 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 3 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
44 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Makedonistika prijediplomski 4 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 4 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar