Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Strojno prevođenje

Šifra:
52647
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Sanja Seljan

Izvođači:

prof. dr. sc. Sanja Seljan (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s automatskim i poluautomatskim računalnim prevođenjem. Kolegij "Strojno prevođenje uključuje teorijski rad, samostalan praktičan rad i seminare. Teorijski dio obuhvaća povijesni razvoj računalnog prevođenja s jednog prirodnog jezika na drugi. Računalno potpomognuto prevođenje uključuje primjenu različitih alata: od standardnih alata za obradu teksta, do prijevodnih memorija, programa za prevođenje, elektronskih rječnika, terminoloških baza, tezaurusa. Studenti će steći znanja iz teorijskog dijela, a u praktičnome radu steći će iskustvo rada u praktičnoj primjeni na postojećim alatima, provesti evaluaciju područjima istraživanja. Kroz seminarski rad koji se izrađuje samostalno ili u paru, studenti će steći iskustvo u provedbi istraživanja na području računalnog prevođenja, koje će se prezentiranja na nastavi. Metode podučavanja: Metode poučavanja: klasično i primjenom sustava za e-učenje - Predavanja - teorijski dio - Vježbe - kroz samostalne zadatke - Seminar - kroz samostalni ili timski rad Metode ocjenjivanja: Ocjenjivanje: - Pohađanje nastave 10% - Izvršeni zadaci na vježbama 10& - Seminarski rad 20% - Pismeni/ usmeni 60% Način ocjenjivanja pismenog: 90-100% = odličan(5) 75-90% = vrlo dobar (4) 60-75% = dobar(3) 50-60% = dovoljan(2)
Obavezna literatura:

1. Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education and Business // Informatologia 44 (2011), 4, 279-286

2. European Commission, DGT. Translation Tools and Workflow, 2012.

3. Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education and Business // Informatologia 44 (2011), 4, 279-286

4. Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Strojno prevođenje kao pomoć u procesu komunikacije. Str. 283-291. Informatologia 35 (4), 2002, 283-291

5. Introduction to Machine Translation: An Online Tutorial, 2008.

6. Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : HDPL, 2009, 617-625.

7. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing . Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009, 341-351

8. Seljan, Sanja. Hrvatski jezik i računalno prevođenje: Hrvatski online. InfoTrend.hr - onLINE, 2014.

9. Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English- Croatian Legislation // Proceedings of LREC'12. Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA), 2012.

10. Praktičan rad na nekoliko različitih softvera za automatsko prevođenje, rad s jezičnim resursima (online terminološke baze, rječnici višejezični i jednojezični), integracija s prijevodnom memorijom

Preporučena literatura:

11. Zetzshe, Jost: A Translator's Tool Box - A Computer Primer. International Writer's Group, 2014.

12. Nirenburg, S; Somers, H; Wilks, Y. Readings in Machine Translation. MIT, 2003

13. Maegaard, Bente, ed. MT Summit VIII: Machine Translation in the Information Age. Proceedings, Santiago de Compsotela, Spain, 2001.

14. Richardon, S. D. Machine Translation: From Research to Real Users. 5th Conference of the AMTA, 2002.

15. Seljan, Sanja. Tehnologija i jezik // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske znanosti, 2005. Str. 24-44

16. Wong, Sylvia: Machine Translation Techniques

17. MT 2000. Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millenium. British Computer Society, 2000.

18. Schmidt Rio-Valle, Regina.Machine Translation today - An evaluation, 1999.

19. Seljan, Sanja. Sublanguage in Machine Translation. Proceedings of 23rd International Convention MIRO 2000: Computers in Intelligent Systems CIS + CTS . Str.17-20. Rijeka: Liniavera, 2000.

20. Allen, James. Natural Language Understanding (Knjižnica Odsjeka za informacijske znanosti)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 obavezni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar